2020-11-12 10:31Pressmeddelande

Nationell konferens om psykisk ohälsa hos unga

Hur märker man när en ungdom är nere?
Hur vet man vad man ska säga?
Vad är mitt ansvar som ungdomsledare?
Det är utgångspunkten i konferensen ”Det medmänskliga samtalet” för ungdomsledare som genomförs för andra året i rad och som vänder sig till alla som möter ungdomar i sin verksamhet.
 
Alla som möter ungdomar kommer i kontakt med psykisk ohälsa. Det är därför viktigt att ungdomsledare har en beredskap för att se och möta ungdomar som inte mår bra.
 
– Det är viktigt att våra ungdomsledare känner att de är rustade och vi vill visa på vilken betydelse ett medmänskligt samtal kan ha för en ung person, säger Celia Cox på Studieförbundet Bilda.

Konferensen vänder sig till alla som är ungdomsledare i något sammanhang och är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda, Sveriges Unga Katoliker, Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund och Syrisk Ortodoxa Ungdomsförbundet.
 
I kontakterna med dessa ungdomsförbund har behovet av att ge ledare redskap för att kunna bemöta ungdomar med psykisk ohälsa blivit tydligt.
 
– På Bilda satsar vi på våra unga deltagare och våra ledare så det känns helt naturligt att vi har utformat denna konferens tillsammans med de tre ungdomsförbunden, säger Fiorella Bastidas på Bilda.
 
För att ytterligare möta behoven hos ungdomsledare bygger innehållet i konferensen också på en ledarenkät som Bilda genomfört.
 
– Vi hoppas att nå många ledare från olika ungdomsförbund och från olika delar av Sverige, säger Fiorella Bastidas. Vi vill att alla som lämnar konferensen har med sig verktyg de kan börja använda i sitt ledarskap.
 
Konferensen Konferensen genomförs 21 november helt på distans enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 
Medverkande:
Mona Wennberg, föreningen Mind
Karolina Danilczuk, vice ordförande, Sveriges Unga Katoliker
Carin Dernulf, generalsekreterare, Equmenia
Mona Wennberg, verksamhetsledare Umeå, Mind
Representant från SOKU/SOUF
 
Mer information på www.bilda.nu/det-medmänskliga-samtalet
 
 
 
 
 


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Celia Cox
Nationell projektledare psykisk ohälsa
Celia Cox
Fiorella Bastidas
Utvecklingsansvarig folkbildning i katolska kyrkan
Fiorella Bastidas