2015-03-31 13:54Pressmeddelande

När orden virvlar i huvudet - en dag om autism

null

Dagen börjar kl. 14.30 med information. Sedan följer en föreläsning med Mikael Lindholm, pappa och talare med tre underbara barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. En föreläsning som går in på hur outsagda svårigheter skapar dålig självkänsla, utanförskap och mobbing. Varför ramlar pojken över fötterna på skolkompisarna, varför lär han inte sig inte som andra barn och varför går han om skolan?

Föreläsningen behandlar möjligheten att utvecklas, att övervinna olika svårigheter och att vara förälder till barn med NPF. En berättelse som även beskriver skolans ovilja att hjälpa till och vad kan man göra.

Under dagen bjuds det även på pianokonsert av med Tobias Arvidsson och filmvisning.

Plats: Centrum för allas lika värde, i värmestugans gamla lokaler på Källgatan i Söderhamn.

Program

14.30 Välkomna, information
15.00 Föreläsare Mikael Lindholm Life story: Svårigheter, diagnoser, droger & medicin och helt underbara barn
15.45 Paus med fika
16.15-17 Fortsättning Life Story med frågor
17.00 Pianokonsert med Tobias Arvidsson
18-20.30 Föreläsare Mikael Lindholm (för nytillkomna)

Dropin filmvisning kl 18.00.

Kontakt:
Elena Tallberg, Bilda
0270- 628 18
070-531 42 48
elena.tallberg@bilda.nu

Lars Arvidsson, Föräldrastudiecirkeln
073-058 11 15

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.