2021-07-05 09:24Pressmeddelande

Musiken, livet och döden – sex samtal om den livsviktiga musiken

Thomas Bossius, Loreen, Fredrik Strage i ett samtalThomas Bossius, Loreen, Fredrik Strage i ett samtal om Musik som mening i programserien Musiken, livet och döden i samarbete med UR-samtiden.

Studieförbundet Bilda presenterar Musiken, livet och döden
– sex samtal om den livsviktiga musiken
i samarbete med UR Samtiden.
En programserie om musikens kraft med Loreen, Fredrik Strage, Jenny Wilson, Emil Jensen med flera.

För många är musik en viktig och därför självklar del av livet, vare sig vi lyssnar eller utövar. Musik möter flera av våra mänskliga behov och kan därför vara en existentiell kraft, något som skapar såväl mening och sammanhang, som identitet och utveckling.

I Studieförbundet Bildas nya programserie ”Musiken, livet och döden”, skapad för UR Samtiden, möts artister, musiker, kulturjournalister, musikterapeuter, religionsvetare, musikforskare, antropologer, arrangörer och folkbildare i sex samtal om de livsviktiga tonerna, melodierna, orden, låtarna, skivorna, spellistorna, konserterna, klubbarna, festivalerna, idolerna och replokalerna.

– Som barn brukade jag låsa in mig själv i badrummet, som hade fantastisk akustik. Så släckte jag alltid lampan och satt där och sjöng. Det var ett ’spiritual space’ för mig, där jag kände mig helt i balans. Det blev en fristad för mig – så jag förstod väldigt tidigt hur starkt det är med musik, berättar artisten Loreen i ett samtal om Musik som mening

Rubrikerna på de olika samtalsprogrammen är Musik som aktivism, Musik som bildning, Musik som mening, Musiken och ritualerna, Musik som medicin, Musiken och döden.

– Musiken är så oerhört viktig i många människors liv. Den spelar också en viktig roll för vårt gemensamma samhälle och dess utveckling, säger Magnus Sundell, programproducent på Studieförbundet Bilda.

–  Ändå ser vi hur musiken gång på gång – även på högsta politiska nivå – endast ses som ytlig underhållning, något som ger lite extra krydda åt livet, eller som en kommersiell produkt vilken som helst. När den egentligen kan vara fundamental för hur vi fungerar som människor, såväl existentiellt som fysiskt och relationellt. I Bilda vill vi ta musiken på allvar och jobba med alla dess dimensioner.

Pressbilder via länken nedan.

 

De sex programmen går nu att se på UR Play:

https://urplay.se/serie/223130-ur-samtiden-musiken-livet-och-doden

De kommer också att sändas på Kunskapskanalen i september.

 Programpresentationer:

Musik och aktivism
Musik och politik har alltid gått hand i hand. I låttexter uttrycks ilska, frustration, kamp, visioner och hopp om ett bättre samhälle. Vad har musiken för roll i vårt samhälle och för social förändring? Kan musik förändra?
Medverkande:
Anna Charlotta Gunnarson, kulturjournalist, författare, musiker, dramatiker
Emil Jensen, artist, låtskrivare, poet
Moderator: Sara Thorstensson, utvecklingsansvarig, Studieförbundet Bilda

Musik som bildning
För många är musik en viktig del av livet, vare sig vi lyssnar eller utövar. Musik hjälper oss att nå och uttrycka våra känslor. Men kan musik rentav lära oss något? Vilken betydelse har den för vår bildningsprocess och för vårt samspel med andra människor?

Medverkande:
Lena Willemark, sångare, riksspelman, kompositör
Johan Söderman, professor i barn- och ungdomsvetenskap, Göteborgs universitet
Tina Mehrafzoon, musikjournalist, programledare
Moderator: Sara Thorstensson, utvecklingsansvarig, Studieförbundet Bilda

Musik som mening
Musik är min religion, säger en del. Kan musik ge samma typ av mening och livsinnehåll som religion, och i så fall varför och hur? Vad kan fanskulturen betyda i det avseendet – med sin möjlighet till hängivenhet, tillhörighet, gemenskap, identifikation och bekräftelse?

Medverkande:
Fredrik Strage, musikjournalist, författare
Loreen, artist, sångare, låtskrivare
Thomas Bossius, docent musikvetenskap, lektor kulturstudier, Göteborgs universitet
Moderator: Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Bilda

Musiken och ritualerna
Musik är en naturlig och självklar del av många av våra viktiga ritualer. Såväl kyrkliga – begravningar, vigslar, konfirmationer – som idrottsevenemang och olika högtidsfiranden. Vad har musiken för funktion i våra religiösa och sekulära ritualer – och varför passar den så bra där?

Medverkande:
Sofie Livebrant, artist, sångare, musiker, kompositör
Haris Agic, antropolog, kulturentreprenör, utvecklingsledare, folkbildare
Jakob Grandin, nattklubbsklubbägare, event manager, festivalarrangör
Moderator: Lina Fridblom, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Bilda

Musik som medicin
Många vänder sig till musiken när de inte mår bra. Vad är det i musik som tröstar och peppar – men som också läker och helar oss? På vilka sätt och i vilka situationer kan vi som människor använda oss av musik för att må bättre; som medicin?

Medverkande:
Marie Bergman, sångare, artist, röstpedagog
Ola Sigurdson, professor, tros- och livsåskådningsvetenskap, Göteborgs universitet
Nina Cherla, sångare, musikterapeut, grundare Musikterapi Syd
Moderator: Oskar Kvant, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Bilda

Musiken och döden
Ämnet döden har funnits med som ett centralt tema så länge människan har uttryckt sig genom musik. Varför? Hur närmar vi oss döden via musik och musicerande, i nutid men också historiskt? Och hur låter egentligen döden?

Medverkande:
Jenny Wilson, artist, musiker, låtskrivare, producent
Philip de Croy, religionsvetare, thanatolog, författare
Marianne Viper, musikterapeut, kyrkomusiker
Moderator: Oskar Kvant, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet BildaOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Magnus Sundell
Programproducent, förbundskansliet
Magnus Sundell