2013-10-28 15:18Pressmeddelande

Musiken i frikyrkorna - hur berör den oss idag?

null

Studieförbundet Bilda bjuder in till en dag med fokus på musiken som finns i dagens olika frikyrkoförsamlingar. En mötesplats för alla intresserade, musiker, musikskapare och andra, med föredrag, workshops och panelsamtal – lördag 23 november kl 10–16 i Bilda Studios i Stockholm.

– Vi hoppas på stor spännvidd av deltagare under dagen, från olika grenar av frikyrkoträdet, säger Marit Sjöström på Studieförbundet Bilda. Att vi tillsammans får fundera över var musiken vi använder i församlingarna idag kommer ifrån och vart vi är på väg.

Inbjudna föreläsare är Per Harling, präst, författare och psalmskapare, Sofia Wastesson, kårledare i Frälsningsarmén, fil dr i fransk språkvetenskap som forskar om frikyrkliga sångtexter, samt Lars Petersson, pastor, musikförläggare, skivbolagsdirektör och verksamhetsansvarig för David Media.

Deltagarna får även möjlighet att välja olika workshops, kring dans, röstcoachning, lovsång och fördjupning av föredragen.

Dagen avslutas med ett panelsamtal som leds av journalisten och musikern David Berjlund. Rubriken för det samtalet är Musiken som inkluderande och exkluderande kraft.

– På olika håll och kanter tillmäts musik en väldig kraft, säger David Berjlund. Jag tror att samtalet i någon mån kommer att handla om vad den kraften i så fall består i, vad musiken spelar för roll i kyrkan och vad sångerna man sjunger gör med tron.

Anmälan till dagen görs senast 1 november via www.bilda.nu/webbanmalan. Kostnaden är 200 kr och då ingår mat. Bilda Studios är Studieförbundet Bildas kulturhus med rum för kreativitet och möten, på Hangövägen 18 i Stockholm (nära Gärdets tunnelbanestation).

För frågor och mer information, kontakta Marit Sjöström på Studieförbundet Bilda, 08-727 18 04, marit.sjostrom@bilda.nu.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.