2015-11-12 16:02Pressmeddelande

Musik, samtal och klimatvandring i Uppsala

null

Kyrkornas Globala vecka har klimatförändringar och mänskliga rättigheter som tema i år. I Uppsala blir det en heldag om DR Kongo, om rättigheter och hållbarhet med kvinnor i fokus, med seminarium, musik av Zifa3 och Cato Leins fotoutställning Les Femmes, om kvinnors engagemang och rättigheter. Se också fotoutställningen ”För att världen ska leva” av Emmanuel Garibay, Filippinerna, och hör biskop Joel Tendero prata om “Human rights after the super typhoon”. Från Bangladesh kommer Mohammad Shamsuddoha, generalsekreterare för Center for Participatory Research & Development. Han ska berätta om sitt arbete med klimatförändringarna med fokus på klimaträttvisa.

- Vi vill visa vad kyrkorna gör för global rättvisa, säger Charlotte Backlund, konsulent på studieförbundet Bilda i Uppsala.

Seminarium

Söndag 15/11

Human rights after the super typhoon. Seminarium på engelska med Biskop Joel Tendero, United Church of Christ in the Philippines. Katedralkaféet klockan 16.30.

Fotoutställning

Inledning i Uppsala domkyrka klockan 16.00 med utställningen ”För att världen ska leva” av Emmanuel Garibay.

Måndag 16/11

Föreläsning

Climate Impacts in Bangladesh. Föreläsning på engelska med Mohammad Shamsuddoha, Generalsekreterare för Center for Participatory Research & Development i Bangladesh, om hans arbete kring klimatförändringarna i Bangladesh och globalt med fokus på klimaträttvisa. Arrangörer: Diakoniaaktivisterna och Bilda. Uppsala missionskyrka klockan 19.00-21.00.

Seminarium

Tisdag 17/11

Allt ljus på Kongo – om rättigheter och hållbarhet, med kvinnor i fokus. DR Kongo.

Seminarium med Josiane Bolenge Kamparås, Läkarmissionen, Charlotte Booth, Life & Peace Institute, Josef Nsumbu, S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna. Samtalsledare: Karin Axelsson Zaar, Svenska kyrkan.

Musik

Allt ljus på Kongo. Konsert med Zifa3. Fredens hus, Uppsala slott, ingång A2, klockan 18.00-20.30.

Fotoutställning

Allt ljus på Kongo. Fotoutställningen Les Femmes om kvinnors engagemang och rättigheter i Kongo, av Cato Lein. Klockan 17.30-21.00. Utställningen visas i november. Fredens hus, Uppsala slott, ingång A2.

Söndag 22/11

Manifestation

Uppsalas Lilla-Paris-vandring inför FNs klimatmöte i Paris. Med Ungdomskören M.o.D och engagerade miljöaktivister i Uppsala. Stora torget klockan 17.00 följt av vandring mot Uppsala Domkyrka.

Gudstjänst

Ekumenisk Globalgudstjänst med tema hållbarhet. Ungdomskören M.o.D, predikant jesuitpater Fredrik Heiding. Uppsala domkyrka, klockan 18.00.

Österledskyrkan

Gudstjänst

Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringens spår. Ekumenisk miljögudstjänst. Claes Hedström, projektledare för miljö och hållbar utveckling i Uppsala pastorat. Matilda Bådagård, sång. Klockan 11.00. Kyrkfika klockan 12.00.

Samtal

”Att bäras av ett hopp och om att gå från ord till handling”. Samtal och övningar om klimat och hållbarhet. Klockan 13.00-15.00.

Arrangörer: Bilda, Sensus

Vad är globala veckan?

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor. Vi vill sprida kunskap om hur klimatförändringar kan påverka förverkligandet av mänskliga rättigheter samt ge människor förutsättningar att fatta beslut och agera för en rättvis klimatpolitik.

Kyrkornas globala vecka funnits sedan 2003 och firas varje år veckan fram till Domssöndagen. Arbetet med Kyrkornas globala vecka sker med stöd från Sida. 

Arrangörer: Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet är huvudmän och arrangerar den tillsammans med Diakonia, Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen, Life & Peace Institute, PMU, Sensus Studieförbund, Studieförbundet Bilda, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd.

Kontaktperson: Charlotte Backlund, konsulent studieförbundet Bilda i Uppsala, telefon: 018-474 20 52

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.