2021-11-09 12:08Pressmeddelande

Mouner Jabbours från Norrköping nominerade till Bildas folkbildningspris

Nominerad till Bildas folkbildningspris 2021Nominerad till Bildas folkbildningspris 2021

Studieförbundet Bilda har nominerat Mouner Jabbours, scoutledare från Norrköping, till Bildas folkbildningspris 2021. Vinnaren presenteras på Dagengalan den 20 november 2021.

Bildas folkbildningspris är nyinstiftat och ska uppmärksamma en person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet. En person som, enskilt eller i samverkan med andra, har bidragit till att människor möts och utvecklas tillsammans och till att stärka framtidens folkbildning.   

Mouner Jabbours, som är scoutledare i Suryoyo Ortodoxa Scoutförbund (SOSF) och bosatt i Norrköping, är nominerad till Bildas folkbildningspris 2021 för sitt stora engagemang och sin folkbildningsinsats för många unga.

 Juryns motivering:

För sitt fleråriga ideella engagemang som ledare i den syrisk-ortodoxa scoutrörelsen, där han på ett engagerat och målmedvetet tydligt sätt utvecklat musikverksamheten. I sitt arbete i Suryoyo Ortodoxa Scoutförbund (SOSF) gör han en stor folkbildningsinsats i samarbete med Bilda, bland annat genom att starta nya musikgrupper i medlemskårerna och utbilda unga till musikledare. Han är utbildad musiklärare i Syrien, och använder här sin kompetens och erfarenhet för att skapa möjligheter för ungdomar. Han är en stor inspiration och en driven förebild för många unga.

– Med det här nyinstiftade priset vill vi uppmärksamma de människor som bidrar till att skapa mötesplatser, gemenskap och möjligheter för bildning och kultur. Vi vill lyfta fram eldsjälarna som skapar förutsättningar för människor att tillsammans söka kunskap, skapa fritt och utvecklas och forma samhället, säger Samuel Gustafsson, förbundsrektor på Studieförbundet Bilda.  

 

Kriterier  

En enskild person som har gjort en betydande folkbildningsinsats med anknytning till Bildas kultur- och bildningsverksamhet.   

• En person som har bidragit till att vidga perspektiv, uppmuntrat mångfald eller  varit nyskapande i att bedriva folkbildning.   

• En person som är grundad i folkbildningens tradition att lära och utvecklas tillsammans under demokratiska former.   

• Ideella och arvoderade ledare kan nomineras, men däremot inte anställda på Studieförbundet Bilda. 

 

Övriga nominerade

 Berit Carlström, cirkelledare och inspirationsföreläsare i Bilda Svealand

Juryns motivering:

För hennes starka passion för att lärandet fortsätter hela livet, för att lyfta åldrandet och skapa mötesplatser för äldre att få samtala. Hon har ett mångårigt engagemang i folkbildningen och har utvecklat Bilda-materialet ”Seniorsamtal”, som i hög grad bidragit till att fördjupa samtalen kring att åldras. Som både cirkelledare och inspirationsföreläsare hjälper hon människor 65+ att känna att de växer och får perspektiv på sina liv. Hon är folkbildande i sitt sätt att dels sätta deltagaren i fokus och en förebild för det livslånga lärandet.

 

Rune Larsson, cirkelledare i Bilda Sydväst

Juryns motivering:

För att han är en sann folkbildare, som brinner för att alla, oavsett ålder, ska få ta del av och bli delaktiga i kultur på olika sätt. Med sin musikalitet, värme och medmänsklighet sprider han outtröttligt glädje till många, bland annat med allsångsstunder på äldreboenden – där han skapat kreativa lösningar under den svåra pandemitiden. Han har genom åren skapat mängder av studiecirklar och kulturarrangemang i samarbete med Bilda.

 

 

Mer information och länkar till nominering 

https://www.bilda.nu/bildas-folkbildningspris 

https://www.dagen.se/galan/2021/06/23/bildas-folkbildningspris-2021/


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Ekelund
Kommunikationschef
Maria Ekelund