2016-11-09 14:27Pressmeddelande

Möte på MR-dagarna med israeliska och palestinier som arbetar för fred

null

Studieförbundet Bilda har bjudit in den palestinska affärsmannen Wajih Tmeizi och den israeliska organisationskonsulten Yael Schwartzberg att medverka vid Mänskliga rättighetsdagarna i Malmö 17 – 19 november. Båda är medlemmar i organisationen Parents Circle bestående av familjer som mist någon anhörig i den israelisk-palestinska konflikten.

Organisationen Parents Circle vill skapa förståelse mellan de två folken för den djupa sorg och de stora försakelser som båda gjort i den mångåriga konflikten. Att israeler och palestinier möts i samma organisation är i dag något närmast helt unikt. Vägen till fred menar de går genom försoning och möten, framförallt mellan vanliga människor.

Yael Schwartzberg miste som ung mor sin make Ehud i Israels krig med Libanon och är aktiv i möten mellan israeliska och palestinska kvinnor i Parents Circle. Wajih Tmeizi förlorade både sin bror och två kusiner i den israelisk-palestinska konflikten och var under tre år ordförande i Parents Circle, fortfarande sitter han i organisationens styrelse.

Fredag 18 november kl 16.00 berättar Yael Schwartzberg och Wajih Tmeizi i ett miniseminarium om sitt arbete och sin speciella form för dialog.

Studieförbundet Bilda har under många år samarbetat med Parents Circle, framförallt i samband med de studieresor till Israel och Palestina som Bilda arrangerar. Under studieresorna, ca 25 per år, som Bilda genomför, möter deltagarna människor på både den palestinska och den israeliska sidan. I nästan varje resa ingår ett möte med Parents Cirlce.

Information om Studieförbundet Bilda: www.bilda.nu

Information om The Parents Circle: www.theparentscircle.com

Kontaktpersoner för de möten där Parents Circle medverkar:

Anna Svalander, anna.svalander@bilda.nu, Petra Falk, petra.falk@bilda.nu, Linda Brandemark, linda.brandemark@bilda.nu och Elna Axelsson, elna.axelsson@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.