2013-06-18 15:57Pressmeddelande

Möt Studieförbundet Bilda i Almedalen

null

När det är knappt två veckor kvar till Almedalsveckan börjar 30 juni har 15 procent fler arrangörer än förra året anmält sig. Sveriges största politiska mötesplats växer så det knakar och Studieförbundet Bilda som varit med i flera år har rustat sig lite extra i år. Många seminarier och samtal blir det och dessutom tre egna programpunkter. Här finns programmet för Bildas deltagande i veckan, och en pratstund med projektledaren Bengt Almstedt.

 

Varför är det viktigt att Bilda är med?

- Vi ser det som en mötesplats och ett stort påverkanstorg med aktörer inte bara från politiken utan även från civilsamhället och näringslivet. Här finns ett stort demokratiskapande informationsflöde och det är viktigt att Bilda är med och gör sin röst hörd, säger Bildas projektledare Bengt Almstedt.

- Tidigare har vi mest stöttat våra medlemsorganisationers olika program och någon gång initierat program tillsammans med andra, men i år har vi tre egna seminarier. Dessutom har vi samtal och seminarier i samverkan med Equmeniakyrkan och Newmaninstitutet och ett par där även S:t Ignatios andliga akademi ingår.

 

Samtalsseminarier i Katolska kyrkans trädgård

De flesta seminarier och samtal hålls i ett tält i Katolska kyrkans trädgård.

1 – 3 juli blir det livstolkningssamtal med ordföranden för de politiska ungdomsförbunden utom moderaterna och socialdemokraterna. Wilhelm Blixt, musikredaktör på Bilda och Lovisa Bergdahl, lektor i pedagogik på Mälardalens högskola är samtalsledare.

Tisdag 2 juli ordnar Bilda ett seminarium om hur nordiskt kultursamarbete kring barn och unga ser ut. Sverige är i år ordförandeland i det nordiska ministerrådet och frågan är vilka insatser som görs för barn och unga. Hur ser samarbetet ut?

Medverkar gör bland andra Torgny Sandgren och Per Lundgren från Nordiska ministerrådet. Moderator är Magnus Nordqvist.

Tillsammans med Newmaninstitutet, Equmeniakyrkan och S:t Ignatios andliga akademi ordnar Bilda onsdag 3 juli också ett seminarium om antireligiösa strömningar i Sverige. Finns det en antireligiös tradition och har den någon betydelse för vårt samhällsbygge, för jobben och det sociala utanförskapet är några av frågorna under seminariet. Medverkan gör bland andra journalisten och författaren Katrin Kielos, riksdagsledamoten Abir Al-Sahlani och Lasse Svensson, Equmeniakyrkan.

 

Religionsfrihet i svenska kommuner

Lite tidigare samma dag ordnar samma arrangörer ett seminarium om religionsfrihetsfrågor i svenska kommuner. En fråga är: Hur mångkulturella behöver vi vara och vilka hänsyn behöver vi ta för att inte bryta mot religionsfriheten? En annan: Hur drar man gränserna för religions- och åsiktsfriheten idag och inte minst hur borde de dras? Vad gör man när någon vill bära slöja, kippa eller turban. I detta seminarium medverkar bland andra Susanne Wigorts Yngvesson vid Teologiska högskolan i Stockholm, Ulf Jonsson, professor i religionsfilosofi vid Newmaninstitutet i Uppsala och författaren och journalisten Lena Andersson.

Torsdag 4 juli arrangerar Studieförbundet Bilda seminarium tillsammans med Equmeniakyrkan och Newmaninstitutet i Vårdklockans kyrka. Samtalet kommer handla om syftet med livstolkning och politik men det kommer också gå djupare med frågor kring människosyn. En fråga är om religion kan bidra till ett fördjupat politiskt samtal. Marie Demker, professor i statsvetenskap, Philip Geister, rektor på Newmaninstitutet, Johanna Jönsson, ordförande på Stureplanscentern och Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten medverkar.

- Vi vill ta upp frågan om religionen har en roll i dagens samhälle, i mångkulturens samhälle. I det stora hela har vi, Studieförbundet Bilda, klivit fram lite i Almedalen. Det är roligt att Bilda får synas lite extra mycket i år.

Text: Birgitta Haglund

 

Seminarier i Katolska kyrkans trädgård

 

Livet och politiken- existentiella samtal med unga politiker

Arrangör: Newmaninstitutet / Studieförbundet Bilda

Dag: 1/7 2013 09:00 - 10:15

Typ av evenemang: Samtal

Språk: Svenska

Plats: Katolska kyrkan, Drottensgatan 12 eller S:t Hansgatan 60

Beskrivning av evenemanget: Unga politiker från KDU och UV för ett existentiellt samtal om livet och politiken. Beslutsfattares grundläggande förhållningssätt till tillvaron bestämmer oftast deras åsikter i sakfrågor. Det är därför angeläget att diskutera drivkrafter, människosyn, tro, visioner och värderingar.

I svensk politik är det oftast sakfrågor som hamnar på tapeten. Bakomliggande ideologi eller vision lyser med sin frånvaro. Men finns det inte en fara att drunkna i detaljerna och tappa siktet på målet? Vet vi vart vi är på väg? Kanske är vi i konsensussamhällets Sverige eniga om hur framtidens samhälle ska utformas? Men hur ser då detta idealsamhälle ut? Eller är det snarare så att alternativa uppfattningar systematiskt utesluts från debatten? Är detta någonting man över huvud taget får tala om? Ofta är det beslutsfattares mest grundläggande övertygelser och förhållningssätt till tillvaron som styr deras åsikter i sakfrågor. Det är därför angeläget att diskutera drivkrafter, människosyn, tro, ideologi, visioner och värderingar. Vi har bjudit in unga politiker från partiernas ungdomsförbund till ett existentiellt samtal om livet och politiken.

Medverkande: Sara Skyttedal, ordförande Kristdemokratiska Ungdomsförbundet. Stefan Lindborg, ordförande Ung Vänster.

Samtalsledare: Lovisa Bergdahl, Newmaninstitutet och Wilhelm Blixt Studieförbundet Bilda.

Också 2 och 3 juli, se nedan.

Dag: 2/7 2013 09:00 - 10:15

Beskrivning av evenemanget: Unga politiker från LUF och SDU för ett existentiellt samtal om livet och politiken. Se utökad beskrivning ovan.

Medverkande: Linda Nordlund, ordförande Liberala ungdomsförbundet. Gustav Kasselstrand, ordförande Sverigedemokratisk ungdom.

Samtalsledare: Lovisa Bergdahl, Newmaninstitutet och Wilhelm Blixt Studieförbundet Bilda.

Dag: 3/7 2013 09:00 - 10:15

Beskrivning av evenemanget: Unga politiker från GU och CUF för ett existentiellt samtal om livet och politiken. Se utökad beskrivning ovan.

Medverkande: Magda Rasmusson, ordförande Grön ungdom. Hanna Wagenius, ordförande Centerpartiets ungdomsförbund.

Samtalsledare: Lovisa Bergdahl, Newmaninstitutet och Wilhelm Blixt Studieförbundet Bilda.

 

Nordiskt kultursamarbete kring barn och unga

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Dag: 2/7 2013 13:00 - 14:00

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Kultur

Språk: Svenska

Plats: Katolska kyrkan, S:t Hansgatan 60

Platsbeskrivning: Kristi Lekamens Katolska Församling, trädgården

Beskrivning av evenemanget: Vilka insatser sker för barn och unga i det Nordiska ministerrådets kultursamarbete? Hur ser samarbetet ut och vilka möjligheter ges för nya projekt genom samarbetet? Välkomna till ett seminarium om det Nordiska ministerrådets kulturarbete.

Sverige är i år ordförandeland i det nordiska ministerrådet. Vilka insatser görs på kulturområdet kring barn och unga? Hur ser samabetet ut? Vilka möjligheter finns för att driva nordiska projekt? Välkomna till ett seminarium där du får information om det nordiska samarbetet men och möjlighet att delta i ett samtal.

Medverkande: Torgny Sandgren, senior rådgivare på Nordiska ministerrådet. Per Lundgren, senior rådgivare på Nordiska ministerrådet. Vava Lunabba, rådgivare, Kulturkontakt nord.

Moderator: Magnus Nordqvist

 

Hur går det för kultursamverkansmodellen?

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Dag: 2/7 2013 14:30 - 15:30

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Kultur

Språk: Svenska

Plats: Katolska kyrkan, S:t Hansgatan 60

Platsbeskrivning: Krist Lekamens katolska församling, trädgården

Beskrivning av evenemanget: Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns idag 20 kulturplaner som beskriver länets/regionens vision om kulturen. Men var finns civilsamhället i detta och hur vad är nästa steg inom kulturpolitiken? Välkommen till ett seminarium om samverkansreformen inom kulturen, dess utmaningar och framtid.

”Dialog, samråd och samverkan", ord som är synonymt med regeringens politik för det civila samhället inom alla politikområden. På kulturområdet blev en koffert med pengar en fråga om samverkan och samråd mellan den offentliga sektorn, kommuner och institutioner och ideella sektorn. Inom ramen för kultursamverkansmodellen finns idag tjugo kulturplaner som beskriver länet/regionens egen vision om kulturen. Var finns civilsamhället i kulturplanerna? Vilka är de utmaningar och möjligheter som samråds processerna står inför? Vilka förväntningar har föreningslivet på reformen? Vad måste bli nästa steg?”

Medverkande: Anna-Karin Andersson, verksamhetschef på Ideell Kulturallians.

Moderator: Magnus Nordqvist

 

Bortom fint och fult i kulturen

Arrangör: Studieförbundet Bilda

Dag: 2/7 2013 16:00 - 17:00

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Kultur

Språk: Svenska

Plats: Katolska kyrkan, S:t Hansgatan 60

Platsbeskrivning: Kristi Lekamens Katolska Församling, trädgården.

Beskrivning av evenemanget: Om behovet av en ny kultursyn med deltagandet i fokus. Vilka paradigmskiften sker inom kulturen? Diskussion kring behovet av att omformulera vår kultursyn och få en politik som går i takt med den skapande och delaktiga människan.

Medverkande: Magnus Nordqvist, St Ignatios andliga akademi.

Moderator: Mats Bjerde, Bilda

 

Minaret, kyrkklocka eller glassbil, hur får det låta idag? Religionsfrihetsfrågor i svenska kommuner

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Newmaninstitutet, Equmeniakyrkan, St Ignatios andliga akademi

Dag: 3/7 2013 10:50 - 12:00

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Annat

Språk: Svenska

Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 eller S:t Hansgatan 60.

Platsbeskrivning: Kristi Lekamens Katolska Församling, trädgården.

Beskrivning av evenemanget: Det mångkulturella Sverige ställer skolor, arbetsgivare, vård och omsorg i svenska kommuner inte sällan inför spännande gränsdragningar och utmaningar. Men hur mångkulturella behöver vi vara och vilka hänsyn behöver vi ta för att inte bryta mot religionsfriheten?

Det mångkulturella Sverige ställer skolor, arbetsgivare, vård och omsorg i svenska kommuner inte sällan inför spännande gränsdragningar och utmaningar. Regeringsformen är entydig i att dels värna den enskilde individens rättigheter men även främjar även ”etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv…” (1 kap §2). Hur drar man gränserna för religions- och åsiktsfriheten idag och inte minst, hur borde de dras? Vad gör man när någon vill bära slöja, kippa eller keski/turban? Är det ok att låta pojkar och flickor ha separat sim- och gymnastikundervisning eller separera män och kvinnor vid SFI? Borde skolor erbjuda särskild kost enligt religiösa föreskrifter. Skall skolavslutningar i kyrkan förbjudas eller undvikas om barn från flera religiösa bakgrunder än den kristna går i en skola? Och hur gör vi med Moskébyggen, Minaretbyggen, Böneutrop och kyrkklockor?

Medverkande: Susanne Wigorts Yngvesson, teol dr, Teologiska högskolan Stockholm. Ulf Jonsson, professor religionsfilosofi, Newmaninstitutet Uppsala. Lena Andersson, författare och journalist. Helena Rojas, utvecklingschef, Botkyrka kommun. Pär Götefelt, bitr rektor, Botkyrka Folkhögskola.

Moderator: Magnus Nordqvist

 

Pojkstreck, silkesvantar eller beröringsskräck - om antireligösa strömningar i Sverige idag

Arrangör: Studieförbundet Bilda, Newmaninstitutet, Equmeniakyrkan, St Ignatios andliga akademi

Dag: 3/7 2013 13:00 - 14:15

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Annat

Språk: Svenska

Plats: Katolska kyrkan, S:t Drottensgatan 12 eller S:t Hansgatan 60.

Platsbeskrivning: Kristi Lekamens Katolska Församling, trädgården.

Beskrivning av evenemanget: Finns det en antireligiös tradition i Sverige och spelar det någon roll om det gör det. Har det någon betydelse för vårt samhällsbygge, för jobben och det sociala utanförskapet. Vi gör en jämförelse med USA.

Inte sällan debatteras förekomsten av olika former av rasism, islamofobi, antisemitism i Sverige. Regelbundet dyker också frågan upp om det finns en särskild religionskritik emot kristna kyrkor och samfund. Men hur ser det ut? Handlar det om religiösa som är lättkränkta eller om marginella företeelser? Handlar det om några få journalister när religionskritiska tidningsartiklar skrivs? Handlar det om ofarliga pojkstreck när fönsterrutor på moskéer, synagogor och kyrkor krossas? Skall man behöva behandla samfunden med silkesvantar? Spökar fortfarande Hedenius? Detta och många liknande frågor behandlar detta seminarium. Kanske, stämmer det att det svenska samhället präglas av en generell okunskap, försiktighet, och tondövhet för religion och religiös utövning. Men spelar det någon roll för vårt samhällsbygge, för frågan om arbetslöshet och socialt utanförskap? Vi samtalar utifrån dessa frågor och gör en jämförelse med USA.

Medverkande: Stefan Lindmark, Judiska församlingen Göteborg. Katrin Kielos, journalist och författare, ledarskribent Aftonbladet. Abir Al-Sahlani, riksdagsledamot, Centerpartiet. Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan. Robert B Andrews, USA:s ambassad.

Moderator: Bengt Almstedt, Bilda

 

Hur förhåller sig trossamfunden i Sverige till demokratin?

Arrangör: SST - Nämnden för Statligt Stöd till Trossamfund, Equmeniakyrkan, Fonden för mänskliga rättigheter

Dag: 3/7 2013 16:00 - 17:00

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Annat

Ämnesområde 2: Mänskliga rättigheter

Språk: Svenska

Plats: Katolska Kyrkan, S:t Hansgatan 60.

Platsbeskrivning: Kristi Lekamens Katolska Församling, trädgården.

Beskrivning av evenemanget: Hur förhåller sig trossamfunden i Sverige till demokratin? Ett uppdrag i Regeringens handlingsplan Skr. 2011/12:44 är att inleda en utvidgad dialog med trossamfunden om demokratibefrämjande arbete. Trossamfunden är viktiga aktörer och partners i byggandet av det goda samhället.

Medverkande: Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister. Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan. Marie Demker, professor i statsvetenskap på Göteborgs Universitet.

Moderator: Jenny Jansson Pearce, Fonden för mänskliga rättigheter.

 

Bilda som medarrangör annan plats

 

Fantomsmärtor i själen – vad saknas?

Arrangör: BRIS, Studieförbundet Bilda, S:t Lukas

Dag: 3/7 kl 14.00-14.45

Plats: Barnrättstorget (Skandiahuset) Tage Cervins gata 3

Beskrivning av evenemanget: Världshälsoorganisationen, WHO, har med begreppet "existentiell hälsa" lyft fram en helhetssyn på hälsa som innefattar sådant som att känna mening, hopp, förundran och att uppleva sig som en del av något större. Vad kan ett sådant synsätt bidra med i mötet med den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Sverige? Är det skillnad på psykisk och existentiell ohälsa?

Medverkande: Kattis Ahlström , generalsekreterare BRIS, Yvonne Johansson, dialog-konsulent, Bilda, Marianne Lindell-Fjaestad, leg psykoterapeut och verksamhetschef S:t Lukas Stockholm

Moderator: Magnus Sundell, journalist, projektledare Bilda

 

Kom som du är - och bli som vi! Religioner som hjälper eller stjälper integration

Arrangör: Equmeniakyrkan i samverkan Studieförbundet Bilda och Newmaninstitutet

Dag: 4/7 2013 10:00 - 11:30

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Integration/mångfald

Språk: Svenska

Plats: Vårdklockans kyrka (Metodistkyrkan)

Platsbeskrivning: Adelsgatan 43

Beskrivning av evenemanget: Bygger religionen murar eller broar mellan människor i Sverige? Hur kan stat och kommun tillsammans med kyrkor, moskéer och andra aktörer i civilsamhället ta ansvar för att bryta segregationen? Ett samtal om religion och integration.

En religiös hemhörighet kan skapa trygghet med dem som tror på andra sätt, eller inte alls. Religion kan också göra oss till främlingar för varandra. Människor tror, religionerna spelar roll, och frågan blir hur vi möts.

Medverkande: Jasenko Selimovic, statsekreterare (FP). Lisa Pelling, programchef Migration och integration, Global Utmaning. Andreas Johansson Heinö, statsvetare, Göteborgs Universitet. Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Antje Jackelén, biskop, Svenska Kyrkan.

Moderator: David Berjlund, frilansjournalist.

 

Vad vill vi med Sverige? Om politikens mål och mening med livet

Arrangör: Equmeniakyrkan i samverkan Studieförbundet Bilda och Newmaninstitutet

Dag: 4/7 2013 13:30 - 15:00

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Annat

Språk: Svenska

Plats: Vårdklockans kyrka (Metodistkyrkan)

Platsbeskrivning: Adelsgatan 43

Beskrivning av evenemanget: Om vad som är gott liv, om vad människan är och samhället ska vara, om ideologins drömmar för oss själva och andra. Välkomna till ett samtal om politikens existenstiella dimensioner. Finns det utrymme för sånt? Kan religion bidra till ett fördjupat politiskt samtal?

Valrörelser kan handla om hundralappar i plånboken - men politiken handlar om mer. I förlängningen om vad som är gott liv, om vad människan är och samhället ska vara, om våra drömmar för oss själva och andra. Hur går stora frågor och långsiktiga perspektiv ihop? Det kan gälla frågor som klimatkris eller fri invandring. De politiska drömmarnas horisont kan verka låg. Förs samtalet om detta inom partierna? Kan religion bidra till ett fördjupat politiskt samtal?

Medverkande: Marie Demker, professor i Statsvetenskap, Göteborgs Universitet. Philip Geister, rektor Newmaninstitutet. Lasse Svensson, kyrkoledare, Equmeniakyrkan. Johanna Jönsson, ordf Stureplanscentern, Centerpartiet. Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten.

 

Annan plats där Bilda är representerad genom personal/förtroendevalda

 

Lokal kultur utan folkbildning?

Arrangör: Folkbildningsrådet

Dag: 1/7 2013 13:00 - 14:00

Typ av evenemang: Seminarium

Ämnesområde: Kultur

Ämnesområde 2: Regionfrågor

Språk: Svenska

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Platsbeskrivning: E31

Beskrivning av evenemanget: Vilken betydelse har folkbildningen för kulturlivet i landets kommuner? Skulle Sverige vara ett kulturfattigare land utan folkbildning? Under seminariet presenteras en ny utvärdering av studieförbundens kulturprogram, därefter panelsamtal med politiker och folkbildare.

Folkbildningen är Sveriges största kulturarena, med miljontals deltagare och hundratusentals arrangemang varje år. Under seminariet presenteras en utvärdering av studieförbundens kulturprogram. Vilken betydelse har folkbildningen för kulturlivet i landets kommuner? Skulle Sverige vara ett kulturfattigare land utan folkbildning?

Medverkande: Tobias Harding, fil dr och projektledare för studien. Claes-Uno Frykholm, direktör, Myndigheten för kulturanalys. Gunilla Carlsson, ordf riksdagens kulturutskott, Socialdemokraterna. Inger Gustafsson, ordf Kulturnämnden i Jönköping, Folkpartiet. Samuel Gustavsson, regionchef Jönköping, Studieförbundet Bilda. Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare, Folkbildningsförbundet.

Moderator: Elin Iskra, Utbildningsradion.

 

Folkbildningen utmanar public service

Arrangör: UR, Folkbildningsförbundet och Folkuniversitetet

Dag: 1/7 2013 15:00 - 16:00

Typ av evenemang: Samtal

Ämnesområde: Utbildning

Ämnesområde 2: Media/journalistik

Språk: Svenska

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan)

Platsbeskrivning: E 31

Beskrivning av evenemanget: Vägen till bildning kan vara krokig eller rak. Det viktiga är att vägarna finns. Men hur ser folkbildning ut i ett alltmer digitaliserat samhälle? Och hur kan public service bidra till att fler får tillgång till kunskap? Folkbildningens representanter utmanar UR:s vd Erik Fichtelius.

Medverkande: Erik Fichtelius, vd, UR. Tjia Torpe, förbundschef, Studiefrämjandet. Omar Mostafa, utvecklingschef, Ibn Rushd. Kent Johansson, ordförande, RIO. Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet och förbundsordförande i Studieförbundet Bilda.

Moderator: Åsa Paborn, publiceringschef, UR.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.