2019-09-11 10:00Pressmeddelande

Minnesväckare i körform!

Vi sjunger hjärna!Vi sjunger hjärna!

Studieförbundet Bilda har i samarbete med Jönköpings kommun startat den första Vi sjunger hjärna!-kören i Jönköping. Kören vänder sig till personer med minnesproblematik och deras anhöriga då man deltar två och två.

Minnesväckare
Körsång bär nycklar till att öppna upp rum inom män­niskor och vid till exempel demens, afasi, stroke eller förvärvad hjärnskada är detta påtagligt. Sångerna blir minnesväckare. Musiken och välkända texters märkliga förmåga att leta sig in i otillgängliga rum i hjärnan skapar livskvalitet och glädje.

 - Vi tror på konceptet då vi har fått till oss att det har varit lyckat och uppskattat på andra orter. Vi ser också att det finns ett behov av ökade aktiviteter för målgruppen och det känns bra att ha kommit igång, säger Maria Ottosson, äldrekonsulent på kommunen.

- Samarbetet ser ut som så att konceptet Vi Sjunger hjärna! är Bildas och de tillhandahåller en utbildad ledare, Mikaela Simonsson. Jönköpings kommun bidrar med lokal på Seniorernas hus samt personal med erfarenhet av målgruppen, fortsätter Maria.

Sång har betydelse!
Att sjunga tillsammans har visat sig ha häpnadsväckande ”bieffekter”. Människors berättelser om hur den gemensamma sången har förts in i deras hem eller hur läsförståelse för strokepatienter har kunnat påskyndas visar på att deltagandet är av djupaste värde.

Mikaela Simonsson är ledare och hon ser fram emot att se effekterna av kören.

- Då vår kör inte har varit igång så länge kan jag inte svara på än vilka effekter det har. Däremot har jag hört andra körer där de som knappt varit kontaktbara kristallklart brister ut i en sång som de känner igen. Jag tror att det kan bli aktuellt att starta flera Vi sjunger hjärna!-körer i regionen för jag vet att det gör skillnad när man får sjunga tillsammans. Det handlar bara om att folk ska veta om att körerna finns, fortsätter Mikaela.

- För att vara ledare i Vi sjunger hjärna! behöver man kunna spela något instrument samtidigt som man leder kören t.ex. gitarr eller piano, och att man ser och leder människor framåt. Men framförallt att man gillar mötet med människor, det är viktigast, avslutar Mikaela med ett stort leende.

Vi sjunger Hjärna! är ett projekt som har utformats av Bilda i samarbete med Alzheimer Sverige och finansierats av Allmänna Arvsfonden.

Henrik Ydreborg är verksamhetsutvecklare på Bilda och ansvarar för att ledare utbildas i konceptet.

- Vi hoppas och tror att vi kommer behöva starta fler Vi sjunger hjärna!-körer i regionen. Känner du någon som skulle vara intresserad att vara med? Vill du bli ledare för en Vi sjunger hjärna!-kör? Hör av dig, vi står för utbildning och material, mm.

Körledare
Mikaela Simonsson, artist och låtskrivare.

Anmälan
www.bilda.nu/arr/1001325/vi-sjunger-hjarna-135175

Mer information:
Henrik Ydreborg: 036-34 21 07  henrik.ydreborg@bilda.nu
Maria Ottosson: 036-10 73 86 maria.ottosson2@jonkoping.se
www.bilda.nu/visjungerhjarnaOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Henrik Ydreborg
Verksamhetsutvecklare
Henrik Ydreborg