2015-02-12 08:00Pressmeddelande

"Minnen från kriget" på Kulturcafé Bilda

null

"Minnen från kriget" är temat för nästa Kulturcafé Bilda 20 februari hos Studieförbundet Bilda på Stationsgatan 15 i Skellefteå. Maronga Furaha, som jobbar på Bilda och driver mötesplatsen Marongas hörna i Bureå, berättar sina egna minnen från krigets Kongo.

Maronga Furaha har fått flertal priser, Skellefteås mångfaldspris, andrapriset i Norrans hjältar och nu senast Västerbottens Grand pris. Hon berättar på temat ” Minnen från kriget” och om sin historia och bakgrund. Genom sin egen berättelse inger hon mod och hopp till andra.

KULTURCAFÉ BILDA
Fredag den 20 februari kl. 13.00 - 15.00
Studieförbundet Bilda, Stationsgatan 15

För mer information, kontakta Cathrine Enqvist, konsulent Studieförbundet Bilda, 0910-76 46 40, 0768-91 61 01.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.