2013-09-23 14:17Pressmeddelande

Mat & Prat - ett delande av livsnäring

null

 

När får man plats för annat än jobb, betala räkningar, hämta på dagis? Vem har tid att prata med mig på riktigt? Vem kan inspirera mig i mitt liv?

Studieförbundet Bilda och Missionskyrkan i Uppsala tror att det finns många som längtar efter mötesplatser där vi kan dela livsnäring. Därför erbjuder vi nu Mat & Prat!

Något för alla, från stressade småbarnsföräldrar till nyblivna pensionärer. Vi ordnar barnpassning eller läxläsning för barn utifrån efterfrågan, så blir det möjligt även för småbarnsföräldrar att delta.

När?
Varje torsdagskväll från 3 oktober till 5 december

Tid?
18.00 Nattvardsandakt
18.30 Middag (50 kr)
19–21 Program

Höstterminen är indelad i tre teman; Tro i vår tid, Leva eller överleva? och Fred och bröd åt alla?

Som program kan du välja mellan Föreläsning, Frälsarkrans-grupp eller en Bara-vara-grupp. Det finns också möjlighet till samtal i smågrupper och en praktisk verkstad för drama, musik, bild, text, rörelse m.m.

Mer info:
Kontakta någon av oss som kommer att finnas på plats!
Lasse Vallmoss: 018-10 00 66, lasse.vallmoss@uppsalamissionskyrka.se
Ulla-Britt Andersson: 018-10 00 36, diakon@uppsalamissionskyrka.se
Ann-Louice Norqvist: 018-10 00 06, bokning@uppsalamissionskyrka.se
Linda Claremar: 018-10 00 81, linda.claremar@uppsalamissionskyrka.se
Gunnar Axelson Fisk: 0703-17 42 78, gunnar.axelson.fisk@uppsalamissionskyrka.se

 

Marit Sjöström, konsulent, Studieförbundet Bilda: 08-727 18 04, marit.sjostrom@bilda.nu


 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.