2014-04-22 08:00Pressmeddelande

Maria Wetterstrand och Lennart Bondeson samtalar om konsumtion

null

Den uppskattade och välbesökta serien Angelägna samtal på Örebro Konsthall fortsätter. I samband med utställningen Klubb Konsument möts Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand och Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) i Örebro, för ett personligt samtal om konsumtion som har blivit en allt vikigare drivkraft i våra liv.


Datum: Måndag 28 april 2014
Tid: kl 18.30
Plats: Örebro Konsthall, Olaigatan 17
Entré: 80 kr inkl. fika
Samtalsledare: Magnus Sundell
Samtalstrubadur: Andreas Wistrand

Konsumtion har blivit en allt viktigare drivkraft både i samhällsekonomin och i våra egna liv.
- Vi konsumerar prylar, resor, upplevelser och relationer. Men den som konsumerar förbrukar också. Så hur skapar vi ett hållbart liv och ett hållbart samhälle? undrar Mangus Sundell, samtalsledare för Angelägna samtal.

I ett personligt samtal om köpvanor, hållbarhet och vad som egentligen är viktigt i ett liv och ett samhälle får vi möta samhällsdebattören Maria Wetterstrand, tidigare språkrör för Miljöpartiet, och Lennart Bondeson, kommunalråd (KD) i Örebro och ordförande i utskottet för näringsliv och tillväxt. Du som deltagare får möjlighet att samtala och ställa frågor till dem under kvällen.

För ytterligare information: Magnus Sundell, Bilda: 08-727 17 44, magnus.sundell@bilda.nu
Andreas Wistrand, Bilda: 019-601 53 53, andreas.wistrand@bilda.nu
Anna-Karin Wulgué, Örebro Konsthall: 019-21 48 98, anna-carin.wulgue@orebro.se

Pressbilder: Johanna Lundin, Bilda: 019-601 53 55, johanna.lundin@bilda.nu


Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro Konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande. Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser som Angelägna samtal där sådana samtal kan äga rum. Arrangörer är Örebro Konsthall, Studieförbundet Bilda och S:t Lukas i Örebro.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.