2015-10-05 09:29Pressmeddelande

​​Mångkulturell körfest i Eric Ericsonhallen

null

 

 

Som en del av Världens största musikfestival 5-11 oktober bjuder Studieförbundet Bilda in till Mångkulturell körfest lördag 10 oktober i Stockholm. Kom, lyssna och sjung med när körer från olika traditioner och med olika musikaliska uttryck möts.

– Det ska bli så roligt att lyfta fram de olika körerna och visa på den rikedom som finns, säger Karin Eklundh, projektansvarig för Bildas körverksamhet. Vi för samman körtraditioner som aldrig träffas annars.

– Vi mötte en stor nyfikenhet på andra genrer när ett fyrtiotal körledare och körsångare från olika kulturer och kyrkofamiljer möttes under Bildas körledardag för ett år sedan. Det var då vi fick idén till den här mångkulturella körfesten.

Under körfestivalen framträder sex körer, där varje kör direkt efter framträdandet lär ut en sång som publiken får sjunga.

– Det här är inte en konsert som du bara sitter och lyssnar på. Det är folkbildning, deltagarkultur, där publiken deltar och sjunger med.

Konferencierer är Karin Eklundh tillsammans med Åse Hagerman, körledare och röstcoach, från Bilda. Dagen avslutas med allsång. Alla är välkomna.

Datum: 10 oktober

Tid: Klockan 12-17

Plats: Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen, Stockholm

Pris: Fri entré.

Program

12:00 Etiopiska Ortodoxa kyrkan St Selasse. Dirigent Solomon Bekele

12:30 Cantabile Nova. Dirigent Kjell Perder

13:15 Orientaliska Katolska kyrkan. Dirigenter George Hayrabedian och

Yusef Matte

14:30 Skeppsholmens Fredskör. Dirigent Hans Rising

15:15 Immanuel Nova. Dirigent Kristina Åkesson

16:00 Vasa Gospel. Dirigent Kristina Holmlund

16:45 Allsång. Karin Eklundh och Åse Hagerman

 

Kontaktpersoner:

Karin Eklundh, projektansvarig kör Bilda: 076-113 44 42

Åse Hagerman, körledare och röstcoach Bilda: 08-727 18 11

Foto: Birgitta Haglund/Bilda. Bildtext: Körledare Åse Hagerman, studieförbundet Bilda

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.