2019-01-15 10:34Pressmeddelande

Många nysvenskar i kö för att få en mentor eller ”kompis”

KulturkompisEn grupp som träffas genom projektet Kulturkompis

För ett år sedan började sex organisationer i Örebro som arbetar med att matcha etablerade svenskar med nysvenskar att samarbeta för att hitta nya volontärer.
-  Ett hundratal nya anmälde sig vid ett första informationsmöte men nu har intresset gått ner igen. Vi har många nysvenskar i kö som inget hellre vill än att träffa en svensk på tu man hand eller med familjen, säger Josefin Stålbert, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda.

För tre år sedan under flyktingvågen engagerade sig många örebroare för de asylsökande som kom. Kanske tror många etablerade svenskar att det inte finns något större behov av deras engagemang längre, då mediebevakningen inte längre är lika intensiv.

- Kanske finns en bild av att alla behov är tillgodosedda, men våra nysvenskar behöver stöd av oss etablerade svenskar, poängterar Josefin Stålbert, en av initiativtagarna till satsningen på att hitta fler volontärer i Örebro som är villiga att ge någon timme per månad till att träffa en nysvensk.


Sex organisationer i Örebro matchar etablerade svenskar med nysvenskar för att till exempel fika tillsammans, gå hem till varandra på middag eller ta en promenad. I vissa fall fungerar den mer etablerade svensken som mentor för en person eller en hel familj.

Organisationerna har lite olika inriktning men vill inte se någon konkurrens sinsemellan.
- I Örebro arbetar vi tillsammans och det känns viktigt att vara med och lyfta fram behovet att fler engagerade örebroare behövs för en mindre uppdelad stad, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande i Örebro.

Måndag den 28 januari kl. 18.00 bjuder Studieförbundet Bilda, Örebro Föreningsråd och Örebro kommun in till ett öppet möte i Kulturhusets A-sal på Järnvägsgatan 8 där alla som är intresserade av att få höra hur man kan engagera sig som kompis eller mentor är välkomna. Landshövding Maria Larsson har varit mentor till en nysvensk under året. Hon medverkar och berättar, tillsammans med sin adept, om hur året har förlöpt.

Organisationer som finns med i satsningen är:

Kompisbyrån, Röda Korset, Invitationsdepartementet, Yrkesdörren, Mentor Sverige, Studieförbundet Bilda.


Mer information lämnas av:
Josefin Stålbert
Studieförbundet Bilda
0730-380827 josefin.stalbert@bilda.nu
Hemsida: www.kompisorebro.seOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Josefin Stålbert
Verksamhetsutvecklare socialt arbete, Bilda Svealand
Josefin Stålbert