2014-09-04 13:21Pressmeddelande

Lika Olika - ny föreläsningsserie i Uppsala

null

När yttrandefrihet och religionsfrihet krockar – en föreläsningsserie i höst på Uppsala stadsbibliotek.

I föreläsningsserien – Lika Olika kan Uppsalaborna i höst möta Arne Ruth, f d kulturchef på Expressen och DN, Hanna Gerdes, folkrättsjurist och utbildningsansvarig på fonden för mänskliga rättigheter och Håkan Holmberg, journalist och politisk chefredaktör på UNT. Föreläsningarna modereras av Dag Tuvelius, präst och journalist med förflutet på bl a Sveriges Radio mm. Föreläsningarna ges på Uppsala stadsbiblioteket i Kerstin Ekmansalen, alltid en måndag, alltid kl.18.00 med start måndag 8 september.

8 september Religionsfrihet och övertygelsefrihet. Arne Ruth.
15 september Religionsfrihet – en mänsklig rättighet?! Hanna Gerdes.
22 september Räcker det inte med yttrandefrihet? Håkan Holmberg

Plats: Uppsala stadsbibliotek, Kerstin Ekmansalen, måndagar kl. 18.00

Arrangörer: Sensus studieförbund, Magnus Andersson, 018–66 19 54, magnus.andersson@sensus.se
Studieförbundet Bilda, Charlotte Backlund, 018–474 20 52 charlotte.backlund@bilda.nu
Uppsala kristna råd, Gunnel Borgegård, g.borgegård@gmail.com
Föreningen Kristen Humanism, Gunnar Sandberg, gusand2@gmail.com

Läs mer:
Sensus studieförbund, www.sensus.se
Infolänk om föreläsningen 8 september:
http://www.sensus.se/Evenemang/Religionsfrihet-och-overtygelsefrihet-med-Arne-Ruth-250495/
Infolänk om föreläsningen 15 september:
http://sensus.se/Evenemang/Religionsfrihet---en-mansklig-rattighet-250498/
Infolänken om föreläsningen 22 september:
http://sensus.se/Evenemang/Racker-det-inte-med-yttrandefrihet-250499/


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.