2017-06-14 07:00Pressmeddelande

Ledande män pratar om sex och vänskap under Almedalsveckan

null

På årets Almedalen sätter Make Equal och Studieförbundet Bilda samtalet om destruktiva maskulinitetsnormer i fokus genom att bjuda in nyckelpersoner till en personlig Killmiddag. Klara deltagare är bland annat Kent Wisti, Tobias Baudin, Hans Linde och Musse Hasselvall.

-Ambitionen med Killmiddag är att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. För att verkligen göra skillnad måste dock förändring också ske uppifrån. Därför vill vi börja där makten finns och vilket ställe passar då bättre än Almedalen? säger Ida Östensson grundare och ordförande Make Equal.

Med en bred representation av män från olika sektorer; politiska partier, fackförbund, kulturinstitutioner, näringslivet, kommuner m.fl. arrangeras ett slutet samtal på en personlig nivå under Almedalen. På killmiddagen får deltagarna chansen att prata om närhet, vänskap, normer och kärlek utifrån egna upplevelser och tankar.

-För att skapa förändring på ett större plan tror vi att förändringen först måste börja hos individen. Vi tror på samtalets makt. Vår ambition är att Killmiddag i Almedalen ska ge ringar på vattnet ute i organisationer och i personliga nätverk, så att ett bredare samtal om hur destruktiva maskulinitetsnormer drabbar alla kan skapas, säger Kristoffer Fredriksson från Studieförbundet Bilda.

Klara deltagare är Jakop Dalunde, Miljöpartiet, Kent Wisti, präst och konstnär, Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris, Hans Linde, förbundsordförande på RFSU, Emanuel Karlsten, journalist och bloggare, Magnus Aspegren, VD på Riksteatern, Joakim Rindå, verksamhetsutvecklare och regissör på Riksteatern, Musse Hasselvall, skådespelare, kampsportsprofil mm, Tobias Baudin, förbundsordförande på Kommunal, Robert Hannah, Liberalerna, Robert Svensson, VD på Lennox PR, Janne Elvelid, Public Policy Manager på Facebook, Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande på Örebro kommun, Albert Edman, utvecklingsstrateg på Umeå kommun.Fler deltagare tillkommer.

Den 14 juni släpps femton platser som kommer att tävlas ut för fler killar och män som vill delta. Efter killmiddagen i Almedalen får alla deltagare i uppgift att själva arrangera en Killmiddag i sina egna nätverk och organisationer. Ansökan om plats görs här: http://makeequal.se/killmiddag/


Om Killmiddag

Killmiddag är ett sätt för män att i en trygg miljö kunna umgås och prata om hur det är att vara man utifrån olika teman. Hittills har ett hundratal killmiddagar arrangerats runt om i landet, och nu är det dags även i Almedalen. Initiativet startades av Make Equal som en reaktion på frustrationen som väcktes av de sexuella övergreppen på sommarens festivaler. Ambitionen med Killmiddag är att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle.

I Almedalen arrangeras Killmiddag av Studieförbundet Bilda och Make Equal.

Datum och tid: 3 juli kl. 17:00
Lokal: Församlingshuset (Visby domkyrkoförsamling), Norra kyrkogatan 2.


Kontakt

Ida Östensson, Make Equal
070 544 07 98
ida@makeequal.se

Kristoffer Fredriksson, Studieförbundet Bilda
090-14 22 05
kristoffer.fredriksson@bilda.nu

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.