2017-12-19 11:17Pressmeddelande

​Lars-Inge Claesson blir ny direktor på SCSC i Jerusalem.

null

Lars-Inge Claesson har utsetts till direktor för Swedish Christian Study Centre. Han tillträder efter årsskiftet. Lars-Inge arbetar som konsulent i Studieförbundet Bilda Sydöst och är ett välbekant ansikte i Bildasammanhang. Inte minst för deltagarna i de 25 studieresor där Lars-Inge varit med som resepedagog.

– Det har varit väldigt varierande grupper. Församlingsgrupper, pastorer, musikgrupper, ungdomsgrupper och grupper med politiker, säger Lars-Inge.

Det är ingen tvekan om att han har ett brinnande intresse för Israel och Palestina. Men så var det inte efter första resan.

– Jag gjorde min första resa 1997 och sa, aldrig mer, berättar Lars-Inge.

Men det blev ytterligare ett par resor. Den ena var med en grupp gymnasieelever som besökte flyktingläger och en till Bildas kulturfestival Dandanat.

– Sedan var jag fast. Blandningen av politik, religion och historia är väldigt fascinerande, säger han och berättar om hur engagemanget växt.

Även Lars-Inges fru Marianne är resepedagog och har gjort en period som ekumenisk följeslagare i Israel och Palestina. Nu flyttar hon med till Jerusalem.

– Det underlättar ju och just nu passade det väldigt bra att ta det här uppdraget, säger Lars-Inge.

Genom åren som resepedagog har Lars-Inge fått ett brett kontaktnät i området som är värdefullt. Samtidigt ser han fram mot att knyta nya kontakter och hitta nya samverkansparter.

Det finns så mycket att se av historia och heliga platser, samtidigt som det är ett område med stora politiska konflikter. Men det är mötet med människor som berör mest. Det kan vara mötet med Parent Circle, där israeler och palestinier som förlorat någon nära anhörig i konflikten möts och kan prata om försoning, Det kan vara att lyssna till rabbiner som arbetar för mänskliga rättigheter eller att laga mat tillsammans med kvinnor i ett flyktingläger. Och det är detta som jag ser fram mot i min nya tjänst, att kunna hjälpa våra olika studiegrupper att utforma ett program utifrån gruppens önskemål samtidigt som vi kan visa olika perspektiv på situationer som vi möter.

Swedish Chritian Study Centre
Alldeles innanför Jaffaporten i gamla stan i ligger Swedish Christian Study Centre. En lämpligare utgångspunkt för studier och möten med världen är svår att tänka sig. Från centrets takterass har du en unik utblick över de heliga platserna i gamla stan.

Studiecentret invigdes 1991. Syftet med centret är att erbjuda en plats för enskilda och grupper att mötas och studera. Kontakten med de lokala kyrkorna är viktig. Mötet med dem innebär ett möte med de egna rötterna, men också med en kristen kultur med en annan historia och en annan aktuell situation än den svenska. Genom studiecentret kan vi också erbjuda möten med judiska och muslimska grupper och företrädare, liksom besök i deras heliga rum.

Den huvudsakliga verksamheten för studiecentret i Jerusalem är att vara en resurs för de många studieresor som Bilda arrangerar varje år, många med kyrkliga grupper, men också med studenter från gymnasier, folkhögskolor och högskola. Några återkommande projekt sticker ut, som musik- och dansfestivalen Dandanat, pilgrimsvandringar och skrivarkurser. SCSC är också en mötesplats för människor som bor i Jerusalem

Kontaktperson
Lars-Inge Claesson 036-34 21 07 lars-inge.claesson@bilda.nu

Magnus Stenberg, Verksamhetsutvecklare Mellanöstern 08-727 17 13, 070-672 74 71 magnus.stenberg@bilda.nu

https://bilda.nu/lokal/swedish-christian-study-centre

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.