2015-04-07 08:00Pressmeddelande

Kyrkor viktiga för nyanlända i Sverige

null

Vilken roll spelar församlingar i integrationen av nyanlända i Sverige? Det är en fråga som kommuner och civilsamhälle behöver ha kunskap om, menar Katarina Glas, regionchef på Studieförbundet Bilda Nord, som bjuder in till ett seminarium på det temat på Stadsbiblioteket Skellefteå 16 april kl. 13-17. 

- Många nyanlända söker sig till församlingar av olika slag därför att de känner sig hemma där. Det kan ha en avgörande betydelse både för om personer ska vilja stanna i kommunen och för hur bra personen lyckas etablera sig, säger Katarina Glas.

Religiösa församlingars funktion i integrationen kan sammanfattas i tre R, menar amerikanska forskare. Refuge – församlingarna ger stöd, identitet, trygghet och omhändertagande. Respect – församlingarna ger migranter möjligheten att känna sig respekterade genom att de får tydliga uppgifter i församlingarna. Relations – församlingarna är sociala nätverk där migranter kan komma i kontakt med arbetsgivare och erbjudas arbete genom personliga kontakter.

Seminariet är tänkt att ge en fördjupning i frågan om kristna församlingars roll för etableringen av nyanlända och vänder sig till engagerade i församlingar som Bilda samverkar med men också till kommunanställda och myndigheter som verkar för integration.

Under 2014 gjorde Bilda Nord en förstudie om kyrkornas roll i etableringen av nyanlända.

Medverkande

Anne Kubai forskare vid teologiska institutionen i Uppsala som studerat hur afrikanska immigrantkyrkor i Sverige ur ett migrationsperspektiv fungerar både som en integrationsfaktor och en segregationsfaktor i samhället, ett projekt som finansierats av riksbankens jubileumsfond.

Atsede Leikun är ordförande för en etiopisk ortodox grupp i Umeå och har samverkat med Studieförbundet Bilda i 25 år. Hon samordnar en stor och mångfacetterad verksamhet där integration är en röd tråd.

Bengt Almstedt är teol dr, samordnare för Katolsk bildning och kultur inom Studieförbundet Bilda och har mångårig erfarenhet av att arbeta i mångkulturella katolska församlingar starkt präglade av migration.

Maronga Furaha är projektledare i Studieförbundet Bildas integrationsverksamhet och fick Skellefteå kommuns mångkulturpris 2014 och Västerbottens Grandpris 2015 för sitt arbete med etablering av nyanlända.

Kontakt

Katarina Glas, regionchef Studieförbundet Bilda Nord, 090-14 20 40, 070-339 69 00

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.

Studieförbundet Bilda Nord omfattar Norrbottens och Västerbottens län. Regionkontoret
finns i Umeå och platskontor i Luleå och Skellefteå. Dessutom finns musikhus
i Umeå och Luleå och egna verksamhetslokaler i Umeå, Skellefteå och Boden.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.