2012-10-26 15:45Pressmeddelande

Kvinnliga musiker och glömd musik på café String

null

Föreläsning om kvinnliga musiker och glömd musik med musikern och författaren Marie Selander. I mitten av 60-talet började Marie Selander spela och turnera med ”tjejgruppen” Nursery Rhymes. De var ”söta men kunde spela ändå”. Femtio år senare har man ännu inte skrotat den inställningen till kvinnliga musiker. Varför går det så långsamt med jämställdheten inom musiklivet? I mars i år utkom boken ”inte riktigt lika viktigt” där Marie Selander skriver om kvinnliga musiker och glömd musik.

Se intervju med Marie Selander på UR play: http://urplay.se/167293

Café String, Nytorgsgatan 38
Torsdag 1 november, kl. 17.30-19.30


På scen

Mordbarn
http://www.facebook.com/mordbarn
http://soundcloud.com/mordbarn

Jessica pehrson
http://www.jessica-pehrson.com/

Ett arrangemang av Studieförbundet Bilda.

Ytterligare upplysningar lämnas av Tess Thörnqvist, kulturkonsulent
E-post: tess.thornqvist@bilda.nu
Telefon: 0700-79 14 78

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.