2019-09-18 05:05Pressmeddelande

Kör för hemlösa tillsammans med artisten Amanda Ekberg!

Artisten Amanda Ekberg.Artisten Amanda Ekberg.

Äntligen kan vi berätta att Studieförbundet Bilda, tillsammans med Stadsmissionen Örebro startar en ny körsatsning under hösten. Satsningen går under namnet Stadens kör och leds av artisten Amanda Ekberg. 

Stadens kör är en kör för alla som vill sjunga, men finns framför allt till för personer som står utan en fast daglig sysselsättning, inkomst eller bostad. Till Stadens kör får alla komma som de är och delta utifrån sina villkor! Fokus ligger på att dela en stunds sångglädje och på så sätt få uppleva den gemenskap som musiken bidrar till. Du behöver alltså inte kunna läsa, skriva eller tyda noter. Kom som du är!

Jag ser fram emot att få arbeta med Stadens kör just för att jag älskar sång och för att jag gång på gång i livet får uppleva hur sång och musik ger något till människor som få andra aktiviteter och upplevelser gör! Dessutom känns det oerhört kul och fint att få jobba med att förmedla denna typ av musikupplevelse till en grupp människor som sällan deltar i körer, säger Amanda Ekberg, Artist.

Per Helgesson på Örebro Stadsmission berättar att deras hjärta brinner för människor som av olika anledningar lever i social utsatthet i Örebro. ”Tillsammans vill vi bidra till ett varmare och mänskligare Örebro och vad är då inte bättre än att starta en kör för dessa människor?”

Per fortsätter: ”Vi hoppas att det här kommer leda till att de som deltar får uppleva en stunds sångglädje och gemenskap, även trygghet och värme. Vi hoppas även att människor som kanske tidigare inte sjungit får känna att de kan sjunga och att kör inte bara är till för proffs, utan för alla!”

”Som studieförbund är det en självklarhet att stötta och delta i denna satsning då all vår verksamhet syftar till att öka jämställdhet, demokrati och människors möjlighet till deltagande i kulturlivet och folkbildningen, oavsett personliga förutsättningar”, säger Simon Ledstam på Bilda.

Kören har sina 10 träffar på torsdagar kl. 10-11. Det är öppet för alla och ingen föranmälan krävs. Efter varje övning bjuder Bilda deltagare i kören på brunch fram till kl 13.

Start: torsdag 3 oktober kl. 10-11
Plats: Porten, Vasastrand 7

Välkommen!

För mer information, kontakta:

Simon Ledstam
simon.ledstam@bilda.nu
073-9288577

Amanda Ekberg
amanda.ekberg@orebrostadsmission.se


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Simon Ledstam
Konsulent och teamledare kultur, Bilda Svealand
Simon Ledstam