2015-02-04 07:45Pressmeddelande

Konferens i Skellefteå om EU-migranternas situation

null

För att belysa EU-migranternas situation och problematik anordnar Erikshjälpen, Studieförbundet Bilda och Hjärta till Hjärta den 21 februari en konferens på Stadsbiblioteket i Skellefteå. Hur kan situationen förändras i EU-migranternas hemländer och hur kan vi förbättra arbetet i Sverige?

EU-migranterna i Sverige som tigger på gatorna har väckt starka reaktioner hos allmänheten och i den svenska samhällsdebatten. Reaktionerna är många och blandade – medlidande, solidaritet, ilska och frustration. Det finns också uttryck för rasism och hat.

Förändring på längre sikt
Behovet av information och kunskap kring EU-migranterna är enormt. Konferensen kommer att fokusera på vad som kan göras för att på längre sikt förändra situationen och förhållandena i EU-migranternas hemländer. Den kommer också att beröra orsakerna till den desperata migration vi ser i dag och vad vi kan göra för att lindra den akuta nöden.

Förbättra samarbetet

Syftet med konferensen är att samla in och dela kunskaper och erfarenheter och tillsammans problematisera omkring situationen för att insatserna ska ge en så effektiv och hållbar förändring som möjligt.

I dag finns stora variationer kring hur kommuner, landsting och frivilligorganisationer agerar för att ge akut bistånd och vård till dem som kommit hit. Samma sak gäller de insatser som görs i EU-migranternas hemländer. För att kunna göra bra insatser behövs ett brett samarbete mellan näringslivet och det offentliga och civila samhället.

Fyra konferenser

Konferensen hålls på fyra platser i landet, förutom Skellefteå också i Lund, Örebro och Jönköping. Målgruppen är representanter för det civila samhället, men också politiker, tjänstemän, företrädare för näringslivet och privatpersoner med intresse för frågorna.

Medverkande: Mats Åberg, tidigare svensk ambassadör i Rumänien, Hans Caldaras, författare och sångare, och utvecklingsorganisationen Hoppets Stjärna.

Välkommen att bevaka konferensen
Ungefär 14.30 kommer vi att ge en sammanfattning av det som har sagts och diskuterats, om ni inte kan komma hela dagen. För pressdeltagande, kontakta Viktoria Isaksson, kommunikatör på Studieförbundet Bilda: 072-854 12 29, viktoria.isaksson@bilda.nu

Arrangörer: Kultur Skellefteå, Erikshjälpen, Hjärta till Hjärta och Studieförbundet Bilda

Foto: Bengt Öberg - Networks arbete för romer i Rumänien.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.

Erikshjälpen är en barnrättsorganisation som utifrån barnkonventionen bedriver biståndsverksamhet i fler än 20 länder. Fokus är på barns rätt till utbildning, hälsa samt trygghet och skydd. Insatser görs också för utsatta barn i Sverige.

Hjärta till Hjärta är en ideell förening som på kristen grund genomför olika biståndsinsatser för att hjälpa fattiga människor i främst östra Europa.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.