2020-05-25 09:44Pressmeddelande

#killmiddag online – stödjer kvinnojourer

Grafisk bild med tre illustrationer, en mobil med Killmiddag loggan på skärmen, ett hjärta och händer med kvinnosymbolen i händerna och texten Kvinnojourerna.#killmiddag flyttas online och stödjer i samband med det den lokala kvinnojouren.

I spåren av Covid-19 tar Studieförbundet Bilda Nord de fysiska killmiddagarna till den digitala världen. #killmiddag online har redan körts en kväll i Örnsköldsvik och har två planerade tillfällen i Umeå. Ett särskilt fokus läggs på att lyfta samhällsproblemet med mäns våld mot kvinnor som tyvärr ökar i tider av kris och ökad isolering i hemmet. Träffarna kommer ha ett särskilt fokus på just ensamhet kopplat till läget vi befinner oss i nu med Corona. I samband med detta så skänks också pengar vid varje tillfälle till de lokala kvinnojourernas arbete.

Vi vet att många män redan lider av ensamhet. Var femte man saknar idag en nära vän. Denna ensamhet blir självklart värre nu när vi jobbar hemifrån och inte kan träffa vänner och släktingar på samma sätt som vanligt. Både det och faktumet att mäns våld mot partners och barn ökar handlar om ojämställdhet och är jätteviktiga frågor att prata om – framförallt för män. Dessa samtal får inte avstanna utan är viktigare än på länge! Säger Ida Östensson, Grundare och ordförande på Make Equal.

Ambitionen med #killmiddag är att ge killar och män chansen att börja med sig själva i kampen för ett jämställt och jämlikt samhälle. #Killmiddag är ett sätt för män att i en trygg miljö prata om hur det är att vara kille/man utifrån olika teman. Du som deltar under en #killmiddag får tydliga instruktioner samt frågor att svara på. Du behöver inte vara påläst om ämnet innan du går på/arrangerar en #killmiddag.

När vi insåg att Coronakrisen bland annat innebär att många kvinnor hamnar i en än mer utsatt situation i sina hem, vi vet att mäns våld mot kvinnor ökar i tider av kris, ville vi satsa extra på att stödja kvinnojourernas arbete. Säger Kristoffer Fredriksson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda Nord.

Nu när vi inte kan träffas i större grupper är det viktigt att tillgängliggöra #killmiddag på andra sätt. Vi måste hitta nya former för att fortsätta det viktiga arbetet med att belysa normer och strukturer som begränsar, framförallt män från att prata med varandra och uttrycka sina känslor. För att kunna nå ett jämställt och jämlikt samhälle.

Många män befinner sig i en icke självvald ensamhet, som också ökar under tider av kris, så här såg vi en möjlighet att adressera flera behov samtidigt genom att bjuda in till killmiddagar online, med tema ensamhet samt att stötta de lokala kvinnojourerna. Kristoffer Fredriksson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Bilda Nord.


Anmälan till de kommande planerade träffarna för #killmiddag online:
Umeå – måndag 25 maj kl 18:30
https://www.facebook.com/events/262597971556909/

Umeå – måndag 8 juni kl 18:30
https://www.bilda.nu/arr/1055793/killmiddag-online-vi-stodjer-umea-kvinnojour-406533

Om killmiddag. #killmiddag är ett initiativ från Make Equal. Mer information om killmiddag finns på www.killmiddag.se

Ordna en killmiddag. Om du vill anordna en #killmiddag – kontakta gärna oss på Studieförbundet Bilda, vi finns i hela landet och hjälper dig gärna att komma igång – www.bilda.nu/killmiddag


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Maria Henriksson
Kommunikatör, Bildas förbundskansli
Maria Henriksson
Kristoffer Fredriksson
Verksamhetsutvecklare, Bilda Nord
Kristoffer Fredriksson