2012-10-03 07:26Pressmeddelande

Katolska kyrkan – ny scen för samtalet om livstolkning

null

Är religion en resurs i arbetet med integration, fred och demokrati?

Ja, menar civilminister Stefan Attefall. Han ökade stödet till trossamfunden i fjol med motiveringen att de är viktiga för svenskt samhällsliv. Men vari består denna betydelse?

Nej, menar debattören och DN-krönikören Dilsa Demirbag-Sten i sina religionskritiska texter: ”Jag söker inte svaret på livets stora gåtor i något som har samma politiska giltighet som rosa elefanter. Även en ateist behöver tröst, men den finner jag i litteraturen och musiken som inte gör anspråk på att bestämma över kvinnans kropp.” Men i vad har hon sitt fäste?

Båda deltar i Studieförbundet Bildas samtalsserie Religion – privat terapi eller samhällsaktör i Sankta Eugenia katolska kyrka under oktober månad. Det är samtal som rymmer många av vår tids svåra frågor kring pluralism, värdekonflikter, minoritets- och majoritetsförhållanden liksom frågan om religionens plats i det mångkulturella samhällsbygget.

Att samtalet äger rum i den katolska kyrkan är ingen tillfällighet.

- Genom det katolska stiftet får Bilda och folkbildningen en ny scen för samtalet om livstolkning, säger förbundsrektor Kerstin Enlund. Katolska kyrkan är en av de mest mångkulturella organisationerna i Sverige med över hundra nationaliteter. Här finns viktiga erfarenheter som behöver komma fram i det offentliga rummet.

- Vi tror att det samtida Bilda, med sin mångfald av kulturer och kyrkor, kan bidra till det viktiga och svåra samtalet om hur Sverige ska kunna härbärgera en djupare mångfald, fortsätter  Kerstin Enlund. De svåra frågorna finns också i Bilda. Hos oss får de inte stanna på ytan utan måste få bli just så stora och utmanande som de är.

Se hela programmet här.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.