2018-11-16 07:28Pressmeddelande

Kan tomhet skapa mening?

Eva Hild, foto Anna SiggeEva Hild, foto Anna Sigge

”Det tomma vänder sitt ansikte till oss och viskar”. Så skriver Tomas Tranströmer i sin dikt ”Flygblad”. Tomheten drabbar oss alla ibland och känslan av meningslöshet, men kan tomheten tala till oss och skapa mening i våra liv? Kan mötet med våra inre rum göra att tankar och ord omformas?

Tillsammans med Örebro Konsthall och S.t Lukas inbjuder Studieförbundet Bilda till ett offentligt samtal mellan Eva Hild som skapar skulpturer där tomrummen är lika mycket del av skulpturen som den fasta materian och Pekka Mellergård, neurokirurg, hjärnforskare, överläkare och tidigare rektor för Örebro teologiska högskola.

- Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning, säger Elin Kullingsjö, konsulent på Studieförbundet Bilda.

Praktisk information
21 november kl. 18.30-20.30
Örebro konsthall, Olaigatan 17
Entré: 60 kr (kontant alt. Swish), inkl. enkel förtäring

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande.

Läs mer på www.bilda.nu/angelagnasamtal


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Elin Kullingsjö
Teamledare samhälle och verksamhetsutvecklare i frikyrkorna, Bilda Svealand
Elin Kullingsjö
Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län