2021-05-03 13:19Pressmeddelande

Kan ett IOP göra skillnad för att vända den negativa utvecklingen i utsatta bostadsområden?

Under förmiddagen den 6 maj kommer vi dela med oss av vilka lärdomar vi tagit med oss efter tre års idéburet offentligt partnerskap (IOP). Vilken skillnad har vi gjort? Vad säger forskningen? Hur går vi nu vidare?

Under tre år har Örebro kommun (Partnerskap Varberga-Oxhagen), RF-SISU Örebro län och Studieförbundet Bilda gemensamt samarbetat i ett idéburet offentligt partnerskap kring utveckling av Mötesplats VOX. Syftet har varit att bedriva stadsdelsutveckling för att stärka hur människor och organisationer i samverkan kan bidra till ett bra vardagsliv med god livskvalitet för alla i området.

Det är uppenbart att samhällsutmaningarna i utsatta bostadsområden kräver alla goda krafter. Kom och lyssna på resultatet, uppmanar Susanne Lindholm, regionchef på Studieförbundet Bilda.

Varberga och Oxhagen ligger några kilometer från Örebro centrum och räknas enligt Brottsförebyggande Rådet som riskområden. Med de boende som utgångspunkt har vi under de tre gångna åren samarbetat utifrån våra respektive särarter, medlemsorganisationer och uppdrag.

Spridningskonferensen kommer ske digitalt och du är välkommen att delta genom att anmäla dig till Tina Modin, tina.modin@rfsisu.se. Vill du träffa oss representanter för en fysisk intervju kan vi ordna det i Coronasäkrade lokaler alt. utomhus. Vi sänder ifrån en studio på Startcentrum på Rudbecksgatan 26 i Örebro.

Information
Torsdagen den 6 maj
Kl. 9:00-12:00
Plats: Zoom

Kontakt och bokning av intervju
Susanne Lindholm
Regionchef Studieförbundet Bilda
019-601 53 54, 072-856 49 52
susanne.lindholm@bilda.nu

Lina Frejd Bark
Platschef Varberga/Oxhagen
Partnerskap Örebro
Örebro kommun
019-21 11 00, 072-141 78 05
lina.frejd.bark@orebro.se

Margareta Johansson
Folkhälsochef
019-17 55 75, 070-247 28 62
margareta.johansson@rfsisu.se


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Susanne Lindholm
Regionchef, Bilda Svealand
Susanne Lindholm