2017-11-24 16:18Pressmeddelande

Kan en stad vara helig?

null

Kan en stad vara helig?

Jerusalem är staden som sägs vara helig. Men hur kan en stad vara helig? Vem vågar ställa frågan? Och hur blir svaret? Jerusalem är den eviga fredens stad, men är samtidigt kluven mellan palestinier och israeler, mellan religiösa och sekulära.

Under hösten genomför Studieförbundet Bilda en samtalsturné tillsammans med Anita Goldman, författare till boken Jerusalem & jag. Samtalet tar sin utgångspunkt i boken och kretsar kring tro, politik och litteratur.

Samtalsledare är Magnus Stenberg, verksamhetsutvecklare Mellanöstern, Studieförbundet Bilda.
Onsdag den 29 november landar turnén i Immanuelskyrkan, Jönköping.

- Det är fantastiskt roligt att kunna göra den här samtalskvällen tillsammans med Anita Goldman. Det kommer bli ett spännande samtal som rör existentiella frågor, politik och litteratur, säger Lars-Inge Claesson, konsulent med mellanösternansvar Bilda Sydöst

Om Anita Goldman
Anita Goldman har som författare av flertalet böcker, som kolumnist i Aftonbladet och som enskild debattör enträget fört fram stark och tankeväckande kritik mot upprustning och krig. Inte minst har vi hört hennes röst i samband med den uppblossande konflikten mellan Israel och Palestina där Goldman torts egen erfarenhet av våldet i området alltid för fram och förespråkat fredlig konflikthantering.

Anita Goldman är mångårig skildrare av israeliskt samhällsliv, israelisk kultur och kvinnans ställning i ett mansdominerat samhälle.

Bland hennes böcker kan nämnas Våra bibliska mödrar (1988), Stenarnas döttrar (1991) som behandlar konflikten mellan araber och judar, samt dokumentärromanen Om jag så måste resa till Los Alamos (2009), om hur atombomben skapades.

Praktisk information:
Datum och tid: Onsdag 29 november kl. 18:00
Plats: Immanuelskyrkan, Oxtorgsgatan 15, Jönköping
www.bilda.nu/anitagoldman

Kontakt

Lars-Inge Claesson, konsulent med mellanösternansvar Bilda Sydöst
lars-inge.claesson@bilda.nu 036-34 21 07

Magnus Stenberg, verksamhetsutvecklare Mellanöstern
magnus.stenberg@bilda.nu 08-727 17 13

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.