2015-06-09 14:43Pressmeddelande

Joypeak ger unga en drogfri start på sommarlovet

null

Den 13 juni är det dags för Joypeak, familjefestivalen där alla är välkomna! Festivalen arrangeras av kyrkorna i Ursviken-området och Studieförbundet Bilda med hjälp av nästan 200 ideella som engagerar sig i olika uppgifter.

 - Att ge alla barn och föräldrar i området möjlighet att delta i en stor festival ger massor av energi tillbaka, berättar projektledaren Nina Bergkvist.

Festivalen är gratis för alla och har arrangerats sen 1997 med syfte att ge barn och ungdomar en drogfri start på sommarlovet.

  - Jag tror att de flesta som hjälper till med festivalen gör det för att dom tycker det behövs en drogfri miljö i samhället och se alla glada människor, säger Nina.

På festivalområdet finns det aktiviteter för alla och nytt för detta år är bumper balls och vattenstolen. På scenerna bjuds brassmusik från Morö backe och Frälsis, Emmy och Ella, eldslukaren Tabea och westcoast-musikern Ole Børud från Norge.

Vill ni besöka festivalen, välkomna till Ursviken och området kring Brukskyrkan (Flisgränd 4B) lördag 13 juni från kl 10.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.