2016-02-24 07:06Pressmeddelande

Jönköpings första bysantisk-ortodoxa kyrka invigs

null

Den 28 februari kl.10.00 kommer den rumänsk-ortodoxa kyrkan i Jönköping att invigas i Ceciliakyrkan. Det kommer bli den första bysantinsk-ortodoxa kyrkan i Jönköpings historia. Metropolit från Rumänien och Tyskland, samt biskopen för Sverige och norra Europa kommer att leda invigningen tillsammans med ett 40-tal präster och diakoner från runt om i världen.

Två kanalerna från rumänsk tv kommer att vara på plats och filma hela invigningen och efterföljande ceremoni. Utöver det är lokala politiker och viktiga representanter från olika organisationer inbjudna och personer från hela norden kommer att närvara för att bevittna denna historiska dag. Efter välsignelsen av kyrkan kommer rumänsk ortodoxa församlingen tillsammans med Studieförbundet Bilda, arrangera en ceremoni med bland annat tal och sång av en rumänsk kör från Stockholm. Ceremonin kommer att äga rum i Per Brahegymnasiets matsal.

Den rumänsk ortodoxa församlingen i Jönköping har funnits sedan 1972, men det var först när fader Ovidiu Theodor Bancila vigdes till präst och kom till Sverige 2009, som det firats gudstjänst regelbundet. Den rumänsk-ortodoxa församlingen har ca 400 medlemmar, men i Jönköping med omnejd finns ca 1000 personer med bysantinsk-ortodox kyrkotillhörighet. År 2014 köpte församlingen Ceciliakyrkan som blir den första bysantinsk-ortodoxa kyrkan i Jönköping.

Invigning: Söndag 28 februari kl.10.00 i Ceciliakyrkan, Ebba Ramsayväg 10, 555 94 Jönköping
Efterföljande ceremoni: Söndag 28 februari, Per Brahegymnasiets matsal, Residensgatan 7, 553 16 Jönköping

Kontaktperson: Ovidiu Bancila, församlingspräst, tel 0735-43 00 86 ovidiu82bancila@yahoo.com

Ytterligare upplysningar

lämnas av Helena Cankalp, Studieförbundet Bilda, tel 036-34 21 19 (samma nr till mobilen)
helena.cankalp@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.