2016-11-14 11:37Pressmeddelande

It Won’t Stop Until We Talk - The Parent´s Circle gästar Umeå

null

Israeliska Yael Shwartzberg och palestinska Wajih Tmaiza har båda förlorat familjemedlemmar i konflikten mellan Israel och Palestina. En sak har de gemensamt. Sorgen. Studieförbundet Bilda arrangerar nu en samtalsturné som den 20 november kl. 14:00 landar på Kulturkafé Pilgatan i Umeå.

- Parent´s Circle är en organisation som konkret jobbar med försoning och fred mellan Israeler och Palestinier, men ur ett större perspektiv handlar det ju också om att uppmuntra människor att möta och prata med ”den andre” för att stoppa fördomar och överbrygga hat. Och det kan ju förstås appliceras på alla samhällen, även vårt, säger Mattias Johansson som är kulturkonsulent på Studieförbundet Bilda i Umeå.

Yael och Wajih är båda aktiva i The Parent’s Circle, en organisation som samlar israeliska och palestinska familjer som alla har förlorat anhöriga i konflikten. Den 20 november kommer de till Umeå för att dela sina berättelser och prata om viljan att samtala med varandra. Att israeler och palestinier möts i samma organisation är i dag något närmast helt unikt. Vägen till fred menar de går genom försoning och möten, framförallt mellan vanliga människor. De är övertygade om att konflikten mellan Israel och Palestina inte kommer kunna lösas om de inte börjar tala med varandra och lyssna till varandras erfarenheter.

- Medierapporteringen runt om i världen handlar oftast om konfliktens negativa händelser i Israel och Palestina. Det är viktigt för oss att sprida vår verksamhet som främjar försoning som en del i fredsskapandet, säger Yael Shwartzberg.

Yael och Wajih är inbjudna av Studieförbundet Bilda och Kulturföreningen Pilgatan. Seminariet sker på engelska. Besöket i Umeå är en del av en längre Bildaturné i Sverige, där de bland annat gör stopp i Malmö på Mänskliga Rättighetsdagarna, Göteborg och Stockholm.

På måndag förmiddag den 21 november kommer det finnas möjlighet för intervju med Yael och Wajih. Meddela oss senast fredag den 18 november om intresse finns.

Kontakt för mer information eller intervjuförfrågningar:
Mattias Johansson, Kulturkonsulent på Studieförbundet Bilda i Umeå
mattias.johansson@bilda.nu
070-272 74 90

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.