2016-11-17 07:51Pressmeddelande

It won't stop until we talk - The Parent's Circle besöker Stockholm

null

Israeliska Yael Shwartzberg och palestinska Wajih Tmaiza har båda förlorat familjemedlemmar i konflikten mellan Israel och Palestina. En sak har de gemensamt. Sorgen. Studieförbundet Bilda, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, ABF samt Olof Palme International Centre arrangerar nu ett seminarium den 22 november kl. 18:30 i Stockholm. Seminariet är en del av en längre samtalsturné.

Yael och Wajih är båda aktiva i The Parent’s Circle, en organisation som samlar israeliska och palestinska familjer som alla har förlorat anhöriga i konflikten. Den 22 november kommer de till Stockholm för att dela sina berättelser och prata om viljan att samtala med varandra.

– Det Yael, Wajih och The Parent’s Circle gör – att öppet mötas och försöka förstå och lära sig något av den som vid en första anblick ser ut att vara fienden eller motståndaren, är något av det allra svåraste en människa kan göra. Men att de år efter år och dag efter dag fortsätter sitt arbete, trots att andra säger att det är omöjligt, ger oss hopp och inspiration om människans förmåga att mötas, försonas och tillsammans göra motstånd mot den konflikt som drivs av många och starka krafter. Människorna i The Parent’s Circle utgör ett stillsamt men kraftfullt hopp ochjag är glad att de har möjligheten att dela med sig av sina erfarenheter till oss, säger Sofia Walan, regionchef för Studieförbundet Bilda Öst. 

Att israeler och palestinier möts i samma organisation är i dag något närmast helt unikt. Vägen till fred menar de går genom försoning och möten, framförallt mellan vanliga människor. De är övertygade om att konflikten mellan Israel och Palestina inte kommer kunna lösas om de inte börjar tala med varandra och lyssna till varandras erfarenheter.

– Medierapporteringen runt om i världen handlar oftast om konfliktens negativa händelser i Israel och Palestina. Det är viktigt för oss att sprida vår verksamhet som främjar försoning som en del i fredsskapandet, säger Yael Shwartzberg.

Yael och Wajih är inbjudna av Studieförbundet Bilda, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, ABF samt Olof Palme International Centre. Besöket i Stockholm är en del av en längre turné i Sverige, där de bland annat gör stopp i Malmö på Mänskliga Rättighetsdagarna, Göteborg och Umeå.

Seminariet ”It won’t stop until we talk” hålls den 22 feb kl 18.30 i ABF-huset (Sveavägen 41). Seminariet sker på engelska.

För mer information och intervjuförfrågningar, kontakta Maria Gilljam, kommunikatör Bilda Öst: maria.gilljam@bilda.nu, 08-727 18 12. Möjlighet till intervjuer finns under dagen den 22 november.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.