2013-03-06 07:09Pressmeddelande

Israeliska och palestinska f.d. soldater gästar Jönköping

null

Combatants for Peace är en israelisk/palestinsk organisation där medlemmarna har varit soldater i israeliska armén eller deltagit i strider för en självständig palestinsk stat, men som nu arbetar mot våld och för en fredlig lösning av konflikten. På fredag-lördag 8-9 mars besöker de och flera andra föreläsare Södra Vätterbygdens folkhögskola på konferensen "Fred – är det möjligt?"

Under flera år har Studieförbundet Bilda och Södra Vätterbygdens folkhögskola haft en konferens med tema kring Israel/de palestinska områdena. I år fokuseras på arbetet kring "Fred – är det möjligt?". Ibland ges religionen skulden för konflikten, men denna gång får vi möta företrädare för judendom, kristendom och islam som utgår från sina heliga skrifter och vad de säger om möjligheter till fred.

Benjamin Gerber, församlingspedagog vid judiska församlingen i Göteborg, Åke Bonnier, biskop i Skara stift, och Abd al Haqq Kielan, imam vid islamiska församlingen i Eskilstuna är de som tolkar sina skrifter och samtalar om dem.

Combatants for Peace
På lördagen deltar Avi Yehoudai och Nour Shehada som har varit stridande på var sin sida i konflikten. Idag är de aktiva i organisationen Combatants for Peace. De har "lagt ner vapnen för att slåss för fred". Bara detta att mötas tvärs över gränserna och samtala om hur man kan nå en fredlig lösning är ett stort steg på vägen.

Pernilla Ahlsén, journalist och författare, är också en av föreläsarna. Hon har bott i Israel under några år och skrivit boken "En fattig familjs hem tar bara fem minuter att riva". Boken skildrar hennes möten med kvinnor, både israeliska och palestinska, och ger en mångfacetterad bild av hur konflikten påverkar människor, och framför allt kvinnorna, i vardagslivet.

Kenneth Kimming från Växjö, som nyligen är hemkommen efter tre månader som följeslagare i Israel och Palestina genom Kyrkornas världsråd, berättar om sina upplevelser. Han ger också glimtar från sin tid i Tulkarem, en stad på Västbanken, där Israels "säkerhetsmur" har stor påverkan på människornas vardagsliv.

Plats: Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Mångatan 10, Jönköping
Fredag 8 mars 12.00-20.30
Lördag 9 mars 08.00-15.00

Ytterligare upplysningar
lämnas av Lars-Inge Claesson tel 036-34 21 07 (samma nr till mobilen), lars-inge.claesson@bilda.nu


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.