2018-11-21 06:00Pressmeddelande

Invigning av unikt café

Helén Karlsson är ansvarig för verksamheten på Bubblis - ett nystartat café i ÖrebroHelén Karlsson är ansvarig för verksamheten på Bubblis - ett nystartat café i Örebro

Bubblis är ett nystartat café i Örebro – en mötesplats för människor med olika diagnoser, allergier och funktionsvariationer.

Alla har vi särskilda behov och särskilda resurser och mår bra av gemenskap och prata med varandra. Bubblis vill skapa en plats för människor som inte alltid har en naturlig plats i samhället att mötas på. Cafét kommer erbjuda föreläsningar, gruppverksamhet och vara en mötesplats för olika föreningar. Bubblis strävar efter att ha något att äta för alla, främst vad gäller allergier och överkänslighet. Lokalerna är djur- och parfymfria.

– Jag vill starta denna mötesplats för att skapa en träffpunkt för personer med diagnoser och sjukdomar av alla de slag och för deras anhöriga för att skapa fler kontaktnät. Och även för att allmänheten ska få upp ögonen mer inför olika funktionsvariationer, säger Helén Karlsson som är ansvarig för verksamheten.

Bubblis startas i samverkan med Studieförbundet Bilda och genom bidrag från Allmänna arvsfonden som ett treårigt projekt. Verksamheten ska drivas tillsammans med föreningslivet som är med och formar innehållet. Bubblis vill vara en mötesplats där föreningsliv möts och där nya nätverk uppstår.

– Detta blir en unik mötesplats i Örebro där man kan möta människor i liknande situation och även få erfarenhetsutbyte mellan olika målgrupper. Vi hoppas också att detta ska medvetengöra allmänheten om människors vardag och de svårigheter som kan finnas i att röra sig på offentliga platser, säger Elin Kullingsjö på Studieförbundet Bilda.

Invigning 24 november kl 10.00-14.00
Adress: Storgatan 29D, Örebro
För information: Helén Karlsson 070-548 22 63


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Elin Kullingsjö
Teamledare samhälle och verksamhetsutvecklare i frikyrkorna, Bilda Svealand
Elin Kullingsjö
Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län