2018-04-18 10:21Pressmeddelande

Invigning av Bilda Gårdshusets nya lokaler

null

Bilda Gårdshuset har flyttat till nya lokaler på Junkersgatan 1 i Linköping. Fredagen den 20 april blir det en högtidlig invigning med besök av landshövding Elisabeth Nilsson som klipper bandet. Studieförbundet Bildas förbundsrektor Åsa Paborn kommer inledningstala och vi får även lyssna till Bilda Gårdshusets enhetschef Nedeljko Malesevic. Det blir orientalisk livemusik, poesi och invigningstal av Gårdshusets Miriam Zwörner.

På Gårdshuset bedrivs uppdragsutbildning i samarbete med Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen.Uppdraget består i att ordna olika kurser främst för personer med utländsk bakgrund. I Gårdshusets regi genomförs orienteringskurser, datakurser med grundläggande datakunskap, mammabarnsvenska, praktik i arbetslivet, träningsplatser, grupper för nyanlända, studiecirkelverksamhet, svenska för asylsökande och praktiska verksamheter så som verkstad, syateljé, kök och data.

Bilda Gårdshusets uppdrag och mål är att med hjälp av dessa arbetsformer stödja och hjälpa människor med ingen eller kort skolbakgrund till kontakt med arbetslivet, språklig utveckling, återgång till SFI-studier samt ökad samhällsförståelse. Mellan 2011 - 2017 har över 90 deltagare fått något slags arbete och ett tiotal har tagit körkort.

- Med vårt arbete för arbetssökande skapar vi förutsättningar och nya möjligheter till arbete och studier. Genom vårt integrationsarbete vill vi öka möjligheterna för flyktingar och invandrare att känna sig hemma i det svenska samhället och påverka sin egen livssituation, säger Nedeljko Malesevic, enhetschef på Bilda Gårdshuset.

- Det känns jättebra med nya och mer ändamålsenliga lokaler för vår verksamhet. Här har vi möjlighet att utveckla verksamheten ännu mer och även på kvällstid kommer man kunna använda lokalerna i Studieförbundet Bildas studiecirkelverksamhet, fortsätter Nedeljko med ett stort leende på läpparna.

Hålltider:

9.00 Orientalisk livemusik, Haytham Yalda med band

9.15 Inledning av Bildas förbundsrektor Åsa Paborn och

enhetschef Nedeljko Malesevic

9.20 Poesi av Wasan Shire

9.25 Invigningstal av Gårdshusets Miriam Zwörner

9.30 Landshövding Elisabeth Nilsson klipper banden

9.40 Visning av lokalerna.

För mer information kontakta:
Nedeljko Malesevic 013-10 54 56, nedeljko.malesevic@bilda.nu
Miriam Zwörner 013-10 54 57, miriam.zworner@bilda.nu
013-10 54 24 (växel) 

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.