2017-12-01 12:31Pressmeddelande

Inter-ortodox julkonsert i Jönköping

null

Varmt välkomna till en inter-ortodox julkonsert den 2 december 2017 kl. 17.00 i Kristine Kyrka. För andra året arrangerar Studieförbundet Bilda en julkonsert med de ortodoxa och orientaliska kyrkorna i Jönköping.

Konserten är öppen för alla, och alla uppträdanden framförs av ortodoxa och orientaliska körer som finns i Jönköpings län. Sju körer från olika kyrkotraditioner kommer att bjuda på sin tusenåriga kyrkomusik, och sjunga julhymner på sitt kyrkospråk

- Man kanske kan tycka att det borde finnas tillräckligt med julkonserter i stan, men det finns ett tydligt behov av en inter-ortodox julkonsert säger Helena Cankalp, konsulent för ortodox bildning och kultur på Studieförbundet Bilda.
- Förra året var det första gången som alla ortodoxa kyrkor uppträdde tillsammans och som allmänheten kunde ta del av kyrkornas kyrkomusik på detta sätt. Arrangemanget blev så uppskattat och både deltagare och publik önskade att det skulle bli ett återkommande arrangemang fortsätter Helena.

De kyrkor och körer som kommer att uppträda är:

  • Eritreansk-ortodoxa kyrkan
  • Grekisk-ortodoxa församling Heliga Konstantin och Helena
  • Rumänsk-ortodoxa kyrkan
  • Serbisk-ortodoxa kyrkan
  • S:t Abraham syrisk-ortodoxa kyrka
  • S:t Dimets syrisk-ortodoxa kyrka
  • S:t Shemun dzeite syrisk-ortodoxa kyrka

 

Ytterligare upplysningar

lämnas av Helena Cankalp, Studieförbundet Bilda, tel 036-34 21 19 (samma nr till mobil) eller helena.cankalp@bilda.nu

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.