2014-01-13 07:06Pressmeddelande

Inspirationsdag för seniorer i Nässjö

null

Hur blir man en välmående, efterfrågad och behövd senior? Den frågan både ställer och försöker Lotta Skoglund svara på under inspirationsdagen för seniorer den 20 januari i Nässjö Missionskyrka.

Lotta Skoglund är 60-plussaren, författaren och journalisten som bl.a. har skrivit boken Fortsättning följer: Episod 60 +.

Vad ska vi göra efter pensionsdagen?
- Vi är många, vi är mycket erfarna och vi kan mycket både från våra jobb och våra liv och vi är friskare än generationerna före oss, säger Lotta Skoglund. Så vad vill vi själva göra och vad vill samhället med oss? frågar hon.

- Vi har sett ett behov av en arena för pensionärer som vill fortsätta att leva ett aktivt liv som innebär nya upplevelser och meningsfullhet, säger Carl-Göran ”Cege” Sjöström, projektledare för Studieförbundet Bildas ”Seniorresurs” som är en av arrangörerna för dagen. Därför vill vi under den här dagen inspirera seniorer till ett fortsatt välmående liv med livskvalité där mat, träning, hälsa, meningsfulla uppgifter, gemenskap mellan generationer och glädjen att upptäcka det nya ingår, fortsätter Cege.

Grupp- och panelsamtal
Förutom föreläsningen av Lotta kommer dagen även innehålla gruppsamtal samt ett avslutande panelsamtal där Sara Axelsson och Gun Hild (från idrottsrörelsen), Elsa Ingesson (hälsa), Mirjam Tågerud (ungdom), Tore Lindström (näringslivet), Lotta Skoglund (föreläsare) samt Kristina Källström (moderator) medverkar.

Plats: Missionskyrkan i Nässjö
Tid: 20 januari kl. 13.00-16.00

Inspirationsdagen är kostnadsfri och anordnas av Smålandsidrotten, Landstinget i Jönköpings län och Studieförbundet Bilda. Vi bjuder på fika.

Ytterligare upplysningar: lämnas av Carl-Göran ”Cege” Sjöström, Studieförbundet Bilda
tel. 0727-14 60 46
e-post: carl-goran.sjostrom@bilda.nu


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.