2013-08-16 16:38Pressmeddelande

" I dina vingars skugga" - en mässa i folkton. Projektkör för alla alingsåsare.

null

Den 12 oktober kommer Erik Tilling till Alingsås missionskyrka och gör mässan ” I dina
vingars skugga”. Missionskyrkan i Alingsås bjuder, i samarbete med Studieförbundet Bilda, in alla sångglada alingsåsare, oavsett ålder eller sångvana till en projektkör under ledning av Lisa Thunberg
och Hanna Källberg.

“I dina vingars skugga” är en lågmäld mässa i folkton. Sångerna är komponerade, översatta och arrangerade av Erik Tilling. Många av texterna är direkt ur Psaltarens klagopsalmer, inte klagan för klagandets skull, utan för att livet är sådant. Vi behöver ord för livets alla färger som
består av både glädje och sorg och mitt i allt detta möter Gud oss och vi blir
fyllda av tacksamhet och förundran!

Erik Tilling är gitarristen och kompositören som fångat både publiken och
recensenterna med sina sex skivor. Han har etablerat sig med sin lågmälda musik
i gränslandet mellan psalm, lovsång och bönesånger med inslag av irländska
tongångar och med texter om Guds trofasthet trots att livet inte alltid är
enkelt. www.eriktilling.com

Hanna Källberg är musiklärare och körledare med stor erfarenhet av att leda olika
slags körer. Lisa Thunberg är musiklärare men jobbar som musikledare i Alingsås missionskyrka och är körledare för Ungdomskören Spektra.

Gamla som unga är välkomna att delta i projektkören, som övar vid fem tillfällen med start
lördagen den 21 september. Själva mässan hålls i missionskyrkan lördagen den 12
oktober. Information och anmäla på  www.bilda.nu

Kontakt:

Karolina Lann Vallin

Regionkommunikatör Studieförbundet Bilda Väst

karolina.lann.vallin@bilda.nu

0322-79587

 

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.