2019-09-02 05:30Pressmeddelande

Hur kan en festival bli mer klimatsmart?

Staffan Lindberg medverkar i Live at Heart 2019 med seminariet "Moder jord - för god att kolsyra."Staffan Lindberg medverkar i Live at Heart 2019 med seminariet "Moder jord - för god att kolsyra."

Studieförbundet Bilda är återigen medarrangörer till Live at Heart 4-7 sep. I år bidrar vi framförallt till festivalens seminarieprogram samt arrangerar diaserter – Bildas koncept för dialog och konsert på scen.

Under årets seminarier finns ett extra fokus på folkbildning om miljö. Nytt för i år är att ett av dessa även är öppet för allmänheten.

Musikern och karamelodiktprisbelönte underhållaren Staffan Lindberg, känd från bl a SVT:s Vädrets makter, kommer till Örebro med sin folkbildande klimatshow.  Detta är en del i seminarieprogrammet men är öppet för vem som helst att besöka.

Det övriga seminarieprogrammet riktar sig precis som tidigare mot artister och musikbransch som deltar i festivalen. Flertalet av de seminarierna har miljö-och hållbarhet i fokus. Bland annat om hur en festival kan bli mer klimatvänlig och jämställd och hur man som artist kan använda sitt artistskap för att förändra världen.

 För tredje året i rad arrangerar Bilda även tre diaserter – ett uppskattat koncept och numera stående inslag på festivalen.  Under årets diaserter kommer publiken att få möta och lyssna till tre olika artister; Rebecka Törnkvist, Nina Kinert och Kristofer Åström.

Fakta om: MODER JORD – FÖR GOD FÖR ATT KOLSYRA

Lär er allt om klimatavtal, kallduschar, koldioxidneutral inåtsång, närdödad mat och att supa utan finlandsbåt. Allt för att lämna lite planet kvar till barnen.

Musikern och karamelodiktprisbelönte underhållaren Staffan Lindberg blev 2007 koldioxidbantare. I samarbete med en hoper forskare inom konsumtion, transport, klimat och jordbruk gick Staffan ner flera ton i utsläpp av växthusgaser. (Nuförtiden är Staffan minusutsläppare av koldioxid, dvs han samlar in mera växthusgaser än han släpper ut. Varför och hur berättar han mer än gärna.) Allt blev skildrat i SVT:s ”Vädrets makter” och senare i boken "Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen - en koldioxidbantares bekännelser"

Staffan Lindberg reser idag runt med sin folkbildande klimatshow som givits flera hundra gånger och ämnar fortsätta tills vi städat atmosfären. Lär er allt om klimatavtal, kallduschar, koldioxidneutral inåtsång, närdödad mat och att supa utan finlandsbåt. Allt för att lämna lite planet kvar till barnen.

Lördag 7 september kl 12.00
Plats: Tunnbindaren, Hjalmar Bergmanteatern


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Magnus Sundell
Programproducent, förbundskansliet
Magnus Sundell