2015-11-20 11:00Pressmeddelande

Hedersdoktor ger berättarföreställning i Skellefteå

null

Berättaren och folkmusikern Thomas Andersson, som utsågs till hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Umeå Universitet i somras, ger en berättar- och folkmusikföreställningen I decembernatten i Skellefteå.

Hjärtinnerlig folkmusik, berättande och julevangeliet på burträskmål. Andersson har sällskap av folkmusikerna Markus Falck och vokalkvartetten Kraja. Tillsammans bjuder dom till konsert söndagen den 29 november på Nordanåteatern i Skellefteå.

Under konserten vill Thomas Andersson, Markus Falck och Kraja knyta ihop det som är fint och vackert med vintern, och göra en ny och annorlunda julkonsert - en vinterkonsert. Här kombineras muntligt berättande och sång med nya och traditionella låtar. Här har alla nummer det gemensamt att de på något vis lyfter fram det poetiska i vintern, skildrar det ljusa i mörkret, så att säga.

- Och om man nu ska prata om berättelser i december kan man inte förbise barnet som föddes för två tusen år sedan, på burträskmål, tipsar Thomas Andersson.

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Markus Falck, 070-343 43 82 eller Thomas Andersson, 070-252 71 77.

Arrangeras av Studieförbundet Bilda och Västerbottens spelmansförbund.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Ämnen: Musik

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.