2018-10-03 09:50Pressmeddelande

Hållbara människor i ett ohållbart samhälle?

Ann Lagerström och Jonna Bornemark.Ann Lagerström och Jonna Bornemark.

Psykisk ohälsa breder ut sig i vårt samhälle. Symptom som stress, sömnsvårigheter, utmattning och ångest gör vardagen svårhanterlig för allt fler. Vad gör effektivitetshets och mätbarhetsfokus med oss? Och var finns utrymmet att samtala om existentiella frågor? Är det människan eller samhället som är sjukt?

Tillsammans med Örebro Konsthall och S.t Lukas inbjuder Studieförbundet Bilda till ett offentligt samtal mellan Jonna Bornemark, författare till ”Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde”, filosof och forskare på Södertörns högskola och Ann Lagerström, existentiell coach, författare och tidigare chef för Idag-sidan på Svenska Dagbladet.

- Vi hoppas att Angelägna samtal ska vara en arena för goda existentiella samtal där människor utmanas att reflektera, och kanske omvärdera, sin tillvaro och sin omgivning, säger Elin Kullingsjö, konsulent på Studieförbundet Bilda.

Praktisk information:
10 oktober kl. 18.30-20.30
Örebro konsthall, Olaigatan 17
Entré: 60 kr (kontant alt. Swish), inkl. enkel förtäring

Samtal är en viktig hjälp för oss att tolka vårt liv och pröva nya tankar. Därför behövs mötesplatser där sådana samtal kan äga rum. Angelägna samtal är en samtalsserie på Örebro konsthall kring aktuella livsnära frågor med en rad spännande gäster. Under kvällarna ges även utrymme till fortsatta samtal bland deltagarna och frågor till de medverkande.

Läs mer på www.bilda.nu/angelagnasamtalOm Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Elin Kullingsjö
Teamledare samhälle och verksamhetsutvecklare i frikyrkorna, Bilda Svealand
Elin Kullingsjö
Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län