2014-09-16 10:19Pressmeddelande

Hållbar utveckling i Värnamo

null

"Kalla den änglamarken eller himlajorden om du vill" heter en studiecirkel med fokus på hållbar utveckling, miljö, fred och rättvisa som startar i Värnamo i höst. Deltagarna ska själva styra innehåll och upplägg och stor vikt kommer att läggas på dagsaktuella frågor.

– Min önskan är att deltagarna ska lära sig något nytt samtidigt som man under tiden ska bli inspirerad till vad man själv kan göra för att leva mer hållbart och miljömedvetet, säger cirkelledare Robert Johansson.

Studiecirkelns mål är också att ge inblick i aktuell miljöproblematik med grund i Sveriges miljömål. Det handlar om nationella och internationella frågor kring hållbarhet, klimatfrågor, fred och rättvisa m.m. Material hämtas från Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden samt i möjligaste mån deltagarnas egna artiklar och erfarenheter.

En tidigare cirkeldeltagare uttryckte en gång angelägenheten med den här studiecirkeln med följande kända citat: "Vi ärvde inte jorden av våra föräldrar, vi lånar den av våra barn".

Start: 22 september kl. 18.30
Plats: Värnamo Allianskyrka

Studiecirkeln är ett samarbete mellan Studieförbundet Bilda och Värnamo Alliansförsamling. Andra studiecirklar som startar under hösten är Iphone/Smartphone för nybörjare, Dator för nybörjare/forts, Ipad för nybörjare, Digitalkamera och Judendom, Kristendom och Islam.

Ytterligare upplysningar

lämnas av Robert Johansson tel 0370 -182 13,  070-67 38 213
johansson.037018213@telia.com

Kenneth Gunnarsson tel 0370-178 47,  0730-51 78 47
gunnarsson.kenneth@telia.com


Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.