2022-10-28 09:31Pressmeddelande

FRITT och FRIVILLIGT – folkbildning för framtid 

Utsällning Fritt och frivilligt - Folkbildning för framtidUtsällning Fritt och frivilligt - Folkbildning för framtid

8 20 november visar studieförbunden i Jönköpings län utställningen Fritt och frivillingt - folkbildning för framtid på Jönköpings Läns Museum. 

Under drygt 125 år har studieförbunden tillsammans med cirkelledare, deltagare och kulturarbetare verkat och fört kamp i många samhällsfrågor. 

Studieförbunden har olika ursprung och jobbar med olika organisationer i civilsamhället vilket gör att vi tillsammans når ut till en stor mångfald av människor. 

Under utställningen kan du som besökare få information om de olika studieförbundens historia och profilfrågor. Du får också veta vad staten har för syfte med stödet till folkbildningen. 

Som studieförbund vill vi fortsätta lyfta människor, ge förutsättningar att fördjupa sina intressen, utifrån sina egna villkor. 

Vad vill du folkbilda dig i? 

 Varmt välkommen!  
/Studieförbunden i Jönköpings län  

ABF, Studieförbundet Bilda, Folkuniversitetet, Ibn Rushd, Kulturens, NBV, RF Sisu, Sensus, Studiefrämjandet, Vuxenskolan

Vernissage 
8 november kl. 16.00 är det vernissage för utställningen med invigningstal av museichef Johan Gärskog, folkbildningsprofilen Dan Ahnberg, Bilda, visning av verksamhetsutvecklare Gerd Ericsson, NBV, musik av Agnes Evertsson. 

Tala väl med varandra – ett panelsamtal
16 november kl. 17.30 – 18.30 
Polarisering, positionering, människor och mångfald, vad vill vi ha för samhälle? Margareta Andermo leder panelen med Asad Weydcosoble, Imam, Fredrik Hollertz, präst, Josefin Hagström, Jönköpings kommun. 

Finissage 
20 november kl. 11.00 – 15.00 en dag med konserter och föredrag i folkbildningens anda, se mer på Länsmuseets hemsida. Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Henrik Ydreborg
Verksamhetsutvecklare
Henrik Ydreborg