2013-09-16 08:30Pressmeddelande

Fredsfestival i Uppsala - på Fredsdagen 21 september

null

Med anledning av FN:s internationella fredsdag den 21 september inbjuder Uppsala kristna råd, Sveriges kristna råd, studieförbunden Bilda, Sensus och en rad organisationer till ”Bygg fred! - en fredsbyggardag för en helare värld”. Arrangemanget bidrar också till lanseringen av Uppsala Fredsstaden inför Fredsåret 2014.

- Det blir lite av en festival med start redan kl 9.30 i Uppsala Missionskyrka; engagerande talare, deltagande workshops, manifestation på stan, fredsandakt och en sprakande fredsfest på kvällen, säger Maria Bäcklund på Sveriges kristna råd. Vårt mål är att ge inspiration och redskap för att bygga fred, lokalt och globalt.

Förre ärkebiskopen KG Hammar lanserar den nya boken ”Fred är vägen till fred”, där han utmanar kyrkorna att lämna tron på det rättfärdiga kriget. Biskop Dinis från Moçambique berättar om hur kyrkorna hjälpt till att samla in vapen efter inbördeskriget. Uppsala-baserade Life & Peace Institute arrangerar en workshop om framgångsrik konfliktomvandling i Afrika.

I ett panelsamtal om civilsamhällets bidrag till fredsbyggande i Sverige och i världen medverkar Anders Wejryd, ärkebiskop, Karin Wiborn, Sveriges kristna råds generalsekreterare och Bo Forsberg, Diakonias generalsekreterare.

Flera programpunkter kretsar kring religionernas fredsskapande kraft. Svenska muslimer för fred och rättvisa och Kristna Fredsrörelsen berättar om projektet ”Salaams vänner” och leder en workshop om civilkurage. Programmet lanserar också Kyrkornas globala vecka med temat ”Helig fred – tro som fredsskapare” och lokala arrangemang runt om i Sverige under hösten.

Festivalen avslutas med en fredsfest på Värmlands nation. Där medverkar Behrang Miri, känd från Melodifestivalen och elektropopgruppen Artymove.

Organisationerna bakom dagen ”Bygg fred!” är Uppsala kristna råd, Studieförbundet Bilda, Sensus, Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga, Life & Peace Institute, Diakonia, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd.

Kontakt:
Maria Bäcklund, Koordinator, Kyrkornas globala vecka, 08-453 68 24, maria.backlund@skr.org
Tore Samuelsson, Life & Peace Institute, 0705-34 70 41, tore.samuelsson@life-peace.org

För mer info och program: www.globalaveckan.se

Kyrkornas globala vecka är ett tillfälle för kyrkor, församlingar och organisationer att uppmärksamma globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Arrangörerna tar fram tema och verktyg men över hela landet planerar och genomför engagerade människor olika aktiviteter. Veckan har firats sedan 2003 och hunnit behandla en rad olika teman. Temat för 2013 och 2014 är ”Helig fred – tro som fredsskapare”. Veckan firas i år 17 till 24 november.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.