2013-10-29 10:52Pressmeddelande

Från tillväxt till utveckling

null

En god standard, ekonomisk trygghet och välstånd. Är det livskvalitet? Ekonomisk tillväxt, utveckling och ökat välstånd har gått hand i hand sen industrialismens genombrott. Är det dags att börja skilja på tillväxt och utveckling?

Studieförbundet Bilda, Naturskyddsföreningen och Omställning Falun bjuder in till en kväll med debattören och författaren Birger Schlaug som föreläser och gör en kritisk analys av idén om evig ekonomisk tillväxt.

Efter föreläsningen bjuder vi på ett lokalt angeläget panelsamtal med utgångspunkt i Falun-Borlänges nya översiktsplan och Faluns resa mot framtiden. Bland frågorna; hur kan en enskild kommun förhålla sig till tillväxtens dilemman? Samtalsledare är Birger Schlaug.

I panelen (preliminärt): Jonny Gahnshag (S), Richard Holmkvist (Mp), Monica Lindh (V), Maria Gehlin (Falupartiet), Anna Hägglund (C), Jonas Larsson (SSAB), Anton Grenholm (Naturskyddsföreningen) och Jens Runnberg (Dalarnas Tidningar).

18:00 föreläsning Från tillväxt till utveckling
19:30 panelsamtal Faluns resa mot framtiden

När
Måndag 11 november 2013
Var Arenan, Mormorsgatan 7, Falun
Gratis inträde Begränsat antal platser
Fika till försäljning i pausen 19:00 -19:30

Kontakt och mer info:
Helena Schütt, Konsulent Studieförbundet Bilda GävleDala

Hantverkargatan 16
781 71 Borlänge

Tel 0243-88701 (även till mobil)
SMS 070-653 77 79
Helena.schutt@bilda.nu  www.bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Ämnen: Miljö

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.