2014-12-02 16:50Pressmeddelande

Föreläsning om att leva livet hela livet

null

När Britt Sandberg gick i pension upptäckte hon att det inte bara är lätt att bli äldre.
18 december kl. 19-21 kommer hon till Kafé Station i Umeå för att prata om att vi kan behöva ändra vårt förhållningssätt för att kunna leva livet hela livet.

Britt Sandberg har varit pastor och de sista åren före pensionen undervisade hon på folkhögskola. 

- För fem år sedan gick jag i pension och märkte hos mig själv och andra att det inte bara är enkelt att bli äldre, säger Britt Sandberg.

Hon kommer att prata om vad det kan vara som bromsar livets fortsatta tillväxt och hur vi kan behöva ändra synen på oss själva.

Föreläsningen Leva livet hela livet arrangeras i en serie som Studieförbundet Bilda Nord har valt att kalla för Angeläget. Angeläget ska vara en mötesplats för att samtala om viktiga frågor. 

Arrangörer: Studieförbundet Bilda och Kafé Station

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.