2015-02-09 08:11Pressmeddelande

FolkUngar spelar in skiva

null

Teamet från FolkUngar spelar in en barnskiva med folkmusik tillsammans med Anders Nygårds i Boda, Rättviks kommun under tiden onsdag 11 feb - fredag 13 feb 2015.

Den färdiga skivan ska tillsammans med noter användas i arbetet ute i skolorna när FolkUngar reser runt och låter barn möta folkmusik på ett lekfullt sätt.

Skivan kommer att innehålla folkmusik från Gästrikland, Hälsingland och Dalarna och barnen kan sedan med skivans hjälp sjunga, spela, träna och ha skoj före och efter mötet med FolkUngar.

Skivan beräknas vara färdig till början av sommaren och kommer att kunna köpas på stämmor och i skolor från och med hösten 2015.

Kom och träffa teamet bakom FolkUngar och följ inspelningen i studion.

Kontakt
Eiwor Kjellberg - Projektledare
0651-565261
073-0438362
eiwor.kjellberg@bilda.nu

 

Vad är FolkUngar?

FolkUngar är ett projekt som drivs av Studieförbundet Bilda och ger barn i Gävle-Dalaområdet möjlighet att på ett lekfullt sätt möta folkmusik.
 
FolkUngarteamet åker ut till skolorna med en instrumentbank och några riktigt bra låtar i bagaget. Vi sjunger, spelar och dansar tillsammans med barnen, som sedan får göra något nytt och eget av den traditionella musiken.

Vill boka ett besök kan du klicka här.
Till Folkungars hemsida.

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.