2015-11-13 11:42Pressmeddelande

FolkUngar får 700 000 av Musikverket!

null

FolkUngar och Bilda GävleDala firar efter beskedet att de beviljas 700 000 kr från Musikverket och kan nu fortsätta sin verksamhet under 2016. - Detta gör att ännu fler barn får möta folkmusiken och vara med och spela tillsammans med FolkUngar.

Träffa FolkUngar den 13 november i Gävle konserthus. Föreställning kl 12:45 med FolkUngaPatrullen.

Kontakt

Eiwor Kjellberg - Projektledare FolkUngar

0651-565261
073-0438362
eiwor.kjellberg@bilda.nu

__________________________

Drygt 10,5 miljoner (10 561 255) kronor till 41 projekt. Så mycket pengar fördelas i ansökningsomgång 2015:2. Beslutet fattades av Musikverkets konstnärliga råd den 4 november 2015.

Bilda GävleDala: FolkUngar på scen!

Projektägarens sammanfattning: "Syftet med FolkUngar är och har varit att alla barn, oavsett härkomst eller socioekonomisk tillhörighet, ska få chans att spela instrument och att väcka lusten för folkmusiken."

Beviljat belopp: 700 000 kronor

http://musikverket.se/stod-till-musiklivet/sok-projektstod/beviljade-projekt/beviljade-projekt-20152/#question-BildaGvleDalaFolkUngarpscen

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Ämnen: Musik

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.