2015-11-04 12:17Pressmeddelande

FolkUngaPatrullen på äventyr

null

 

 

Nu har FolkUngar från Järvsö hittat på något nytt och spännande igen! Barnen tjuter av skratt när de blir en del av FolkUngaPatrullen och får följa med på ett spännande, interaktivt musikäventyr. För barn 6-8 år. Spelas i Gävle Konserthus från 5 november.

I musikäventyret får barnen träffa Kapten Blötöga, häxan Ljudit och hjälpa fabrikörskan Gittan och grisen Lelle att lösa ett mysterium. Barnen deltar i handlingen genom sång, rörelse och egna förslag. Allt utmynnar i att barnen lär sig spela gitarr på slutnumret.

FolkUngapatrullen på äventyr riktar sig till barn 6-8 år och är ca 30 min lång. Vi kan träffa max 40 barn åt gången för att alla ska kunna vara med och spela. Föreställningen kan kombineras med workshops för de äldre barnen på skolan.

http://www.folkungar.se/folkungar/folkungapatrullen/

http://www.gavlesymfoniorkester.se/gs_barn-skola_skolkonserter.php?&concert_id=12

Spelas 5-6 nov, 12-13 nov och 19 nov i Gävle Konserthus.
FolkUngaPatrullen: Eiwor Kjellberg, David Albertsson, Anders Ågren och Tuva Modéer.

Kontakt Eiwor Kjellberg
0651-565261
073-0438362
eiwor.kjellberg@bilda.nu

Studieförbundet Bilda har livsfrågor i fokus. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att människor möts och nya perspektiv skapas.


Ämnen: Musik

Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.