2014-12-08 08:00Pressmeddelande

Folkmusikfestival i Umeå i februari

null

Umeås kulturhuvudstadsår går mot sitt slut och först av stans stora festivaler in i oskrivna 2015 är folkmusikfestivalen Umefolk 19-22 februari.

- Genren folkmusik och folkdans är idag global. Umefolk vill återspegla den bredd och mångfald som Sveriges folk- och världsmusikscen erbjuder, säger Lisa Lestander, projektledare för den tionde upplagan av festivalen.

Långväga artister som besöker Umeå är till exempel VOŁOSI från Polen, The Goodbye Girls från USA och Jacky Molard Quartet från Frankrike.

Partystorbandet Sallyswag återkommer. Bandet bildades i samband med fjolårets Umefolk och Folk & Världsmusikgala och har sedan dess haft ett fullspäckat turnéschema.

Unga grupper

För Umefolk är det angeläget att lyfta fram det lokala folkmusiklivet som är själva upphovet till folkmusikfestivalen i Umeå.

- Eftersom Umefolk är en stor folkmusikhändelse i Sverige känns det extra viktigt att ge utrymme för nya, unga grupper, säger Lisa Lestander, projektledare för Umefolk.

Helkväll på Äpplet

Ett nytt inslag i festivalen är en helkväll med folkmusik på restaurang Äpplet med musiker från Umeå Musikskola, Midgårdsskolan och 15 länder i Etno Caravan. Det blir en bred konsert med intryck från hela världen som spinner vidare på sommarens Etno Histeria Umeuropa Caravan och Folkskandiaprojekt med både jätteorkester och mindre konstellationer.

- Efter tre år av allspel vill göra något annat. En helkväll i en något intimare lokal än den stora Idunsalen, säger Anton Teljebäck, producent för Umefolk.

Många av ingredienserna från allspelet kommer dock igen och som förut uppmanas alla som vill att ta med sig instrument och hänga på några låtar under kvällen.

Dans på Umefolk

Det blir två scener vigda för dans i olika former. För första gången blir det ett samarbete med Umeå Salsa Club som kommer att erbjuda några timmars salsadans och salsaworkshop för nybörjare.

Jämställd festival

Jämställdhet på scenen fortsätter vara självklart för Umefolk.

- Vi kan samtidigt konstatera ett genusmedvetande hos fler och fler festivaler vilket är på tiden! säger Anton Teljebäck.

Ett urval av årets bokningar:

The Goodbye Girls

Sallyswag

Jacky Molard Quartet

Duo Naranjo-Weurlander

Torbjörn Näsbom

Irmelin

Ulrika Bodén Band

VOŁOSI

Etno Caravan

Nord/Långbacka/Dahl/Ritter

Katarina Barruk Band

Umefolk arrangeras av Umeå folkmusikförening, http://umeafolkmusik.se, och Studieförbundet Bilda, www.bilda.nu, med stöd från Umeå2014.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.