2017-02-21 16:03Pressmeddelande

Folkmusiker mot rasism på årets Umefolk

null

I helgen är det dags för årets Umefolk, en av Sveriges största folkmusikfestivaler på Umeå Folkets Hus. På scenen ser vi bland annat internationella artister som Kardemmimit och Red Tail Ring. Nytt för i år är Bildas seminarium där nätverket Folkmusiker mot rasism pratar om hur vi kan motverka högerextrema idéer och ideal genom folkbildning och folkkultur.

- Vi ser att det finns en stor osäkerhet kring identitet och tradition hos många människor i det alltmer pluralistiska, mångfaldiga och samtidigt segregerade svenska samhället. I den situationen behövs starka aktörer som visar att mångfald och öppenhet inte behöver stå i konflikt med tradition och levande kulturarv, säger Anna Möller från Folkmusiker mot rasism som håller fredagens seminarium.

På seminariet presenteras idén om ett nytt studiematerial inom tradition, folkkultur, kulturarv och historia. Materialet kommer att tas fram av Bilda tillsammans med Folkmusiker mot rasism och Södertörns högskola och ska bland annat spridas via i Bilda genom studiecirklar, kurser och seminarium.

- Vi har stor verksamhet inom folkmusik och dans runt om i landet där alla ålderskategorier finns representerade. Vi samarbetar med stora och små folkmusikfestivaler och spelmansstämmor. När vi nu ser tendenser att folkmusik och folkkultur annekteras av nationalistiska och främlingsfientliga organisationer och nätverk vill vi metodutveckla vår verksamhet för att motverka detta, säger Maria Sundström, kulturkonsulent på Bilda i Umeå.

Folkmusiker mot rasism är ett rörligt nätverk som består av av spelmän, folkdansare, arrangörer, hembygdsvurmare, lyssnare, slöjdare, forskare och folkdräktsbärare. Nätverket startades av ett tiotal personer, bland annat skivaktuella Sara Parkman i samband med att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010. Med manifestationer, debattartiklar, paneldiskussioner och annat kulturpolitiskt arbete vill de motverka att folkkultur fastnar under ett nationalistiskt paraply, där utövare och älskare av svensk folkkultur ofta blir ofrivilligt utnämnda till supportrar av en nationalistisk och främlingsfientlig kultursyn. Snarare vill de lyfta fram folkkulturen som rörlig, föränderlig och något som tillhör alla.

- Vi vill skapa förutsättningar för vår genre och dess utövare, företrädare och administratörer att bygga sin verksamhet och sina ställningstaganden på kunskap och perspektiv från materialet, men också ta oss in i de mindre självklara rummen där kunskap om folkkultur, kulturarv, tradition och historia behövs som mest, säger Anna Möller.

Seminariet hålls nu på fredag den 26 februari kl. 13:00 i lokalen Rist på Umeå Folkets Hus. Seminariet är öppet även för de som inte har festivalpass.

Under lördagen arrangerar Bilda även kortkurser där festivalens besökare själva får prova på olika aktiviteter. Slängpolska, dans för livrädda, västerbottniska folkvisor och Bollywooddans är några av kurserna som erbjuds.

Mer information om kurserna finns här: http://umefolk.umeafolkmusik.se/workshops-och-seminarier

Bilda är ett studieförbund för möten mellan människor. Med kultur och bildning i olika former vill vi bidra till att möten uppstår och nya perspektiv skapas.Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.