2019-04-09 08:21Pressmeddelande

Folkbildaren Inger Öhrn tar emot årets Ellen Key-pris

Inger Öhrn som fick Ellen Key-priset 2019Inger Öhrn som fick Ellen Key-priset 2019

Folkbildaren Inger Öhrn från Örebro tar idag emot Stockholms arbetareinstitutsförenings Ellen Key-pris för sina förtjänstfulla insatser inom folkbildningen. I slutet av 1960-talet började hon som cirkelledare i Frikyrkliga studieförbundet, idag Studieförbundet Bilda.

Motiveringen till priset lyfter fram hennes känsla för mötet med andra som gjort att människor har växt och utvecklats inom folkbildningen.

 – Samtalet i den lilla gruppen, oavsett om det är hantverk eller en samtalscirkel, där man möts tillsammans och får ge uttryck för sina åsikter har väldigt stor betydelse. I mötet med andra ser jag nya sidor hos mig själv, säger Inger Öhrn.

Utöver det stora ideella engagemanget har hon haft flera olika roller som anställd inom folkbildningen. Hon började som instruktör i dåvarande Frikyrkliga studieförbundet på 1980-talet och arbetade med att stödja cirkelledare fram till pensionen 2014. Parallellt med sitt arbete har hon hela tiden också fortsatt att själv vara cirkelledare.

Hantverket har gått som en röd tråd genom hennes stora engagemang i folkbildningen och hon är fortfarande cirkelledare för flera hantverkscirklar.

 –  Hantverk har alltid varit betydelsefullt. Handens kunskap gör att vi mår väldigt gott. Det är inte resultatet som är det viktiga utan görandet, säger Inger Öhrn.

Ellen Key-priset går till person som kommer från folkbildningsorganisationernas egna led och som under en längre tid har gjort förtjänstfulla insatser som cirkelledare, folkhögskollärare eller administratör. Årets pris delas mellan tre personer som vardera får 25 000 kronor. Priset delas ut av Stockholms arbetareinstitutsförening  idag.


Om Studieförbundet Bilda

Studieförbundet Bilda är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi har verksamhet i hela landet och har ett studiecenter i Jerusalem. Vi arbetar med folkbildning; kurser, studiecirklar och kulturprogram. I Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket annat; människor i alla åldrar. Vår vision är Bilda för hela livet. I den lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor.


Kontaktpersoner

Elin Kullingsjö
Teamledare samhälle och verksamhetsutvecklare i frikyrkorna, Bilda Svealand
Elin Kullingsjö
Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län och Södermanlands län